Door Godfried Lambriex op 25 november 2012

Petje af voor Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard heeft bij de grootschalige renovatie van het wooncomplex De Koningsvrouwen rekening gehouden met de woonwensen van de bewoners. De indeling van en voorzieningen in de woningen zijn in samenspraak met een renovatieraad bestaande uit bewoners vastgesteld. Dat zien we graag in West.Op initiatief van de vrouwen is gekozen voor een afgesloten keuken en niet voor een open keuken. De kinderen gaven aan graag een kamer te willen om rustig huiswerk te kunnen maken. En dus is gekozen voor meerdere kleine kamers en niet voor een beperkt aantal grotere. Geen woud van satellietschotels meer aan de gevel, maar samen gebruik maken van de schotels op het dak.

Petje af voor Eigen Haard zou je zeggen. Is dat immers niet wat we willen, sociale volkshuisvesters die luisteren naar hun huurders? Netjes een draagvlakmeting houden onder bewoners, bewoners betrekken bij de plannen en zoveel mogelijk mensen laten terugkeren na de renovatie, zo zien we het graag in Amsterdam. Maar nu even niet, volgens de gemeenteraadsleden Van der Ree (VVD) en Shahsavari (CDA). Want het gaat om moslims en “corporaties moeten zich niet bezig houden met het aanbieden van woningen die specifiek inspelen op de wensen van moslims”.

In een buurt als Landlust waar De Koningsvrouwen staan, is de helft van de bewoners van niet-westerse allochtone afkomst is. Als je dan naar de bewoners luistert, krijg je woningen die afgestemd zijn op hun woonwensen. Het feit dat deze huurders moslim zijn, doet niet ter zake. Het gaat om hun woonwensen. Net als om die van ieder ander.

Landlust is een kwetsbare buurt. Als het gaat om inkomen, werkloosheid, schoolprestaties en overlast doet de buurt het minder dan de rest van Stadsdeel West. En ja, dat heeft natuurlijk iets te maken met dat de helft van de bewoners van allochtone afkomst is, concentratie en gebrekkige integratie. En daar wordt in Landlust en vergelijkbare buurten in West aan gewerkt. Corporaties en stadsdeel zetten buurtgericht in op een gedifferentieerde woningvoorraad (koop, markthuur en sociale huur), onderwijs en participatie.

In 2013 slaat Eigen Haard de eerste paal voor zo’n 50 sociale huurwoningen in de Kolenkitbuurt elders is West. Ze zijn bestemd voor de bewoners van sloopblokken die moeten wijken voor een mix van huur en koop. Onder de bewoners zijn veel moslims. Een deel doorschuiven naar nieuwe woningen in hun buurt. De woningen liggen nu op de tekentafel. Ik hoop dat Eigen Haard opnieuw rekening houdt met de wensen van haar bewoners. Zo zien we dat graag in Stadsdeel West.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex