Door Godfried Lambriex op 14 maart 2014

Project De Hallen is investering in de stad

Binnen enkele weken gaan De Hallen in het hartje van Oud-West open. Dan is de stad een bruisende plek voor bedrijvigheid, cultuur, educatie en ontspanning rijker. Ondernemers en beleggers hebben midden in de crisis hun nek uitgestoken om dit mogelijk te maken. Ondertussen wordt er verder gebouwd aan zo’n 300 woningen in verschillende marktsegmenten en aan ondergrondse parkeergarages om op straat meer ruimte te scheppen voor voetgangers en fietsers.

De laatste dagen krijgt het project vooral aandacht omdat de VVD de geslaagde investering met spookverhalen wegzet als verspilling. Dit doet onrecht aan de ondernemers die hun nek uitsteken, de bewoners die samen met ons het plan hebben vormgegeven en ondermijnt ondertussen het vertrouwen in de politiek.

Indertijd, zijn er door het voormalig stadsdeel Oud-West samen met de centrale stad afspraken gemaakt over de financiën. Deze komen er in essentie op neer dat er zo’n netto (opbrengsten minus kosten) 11mln. Euro door de gemeente Amsterdam geïnvesteerd zou worden in het hele project: herontwikkeling voormalige tramremise en bouw woningen. Zo’n besluit wordt natuurlijk niet zomaar genomen. Dat gebeurt omdat stad en stadsdeel zien dat de ontwikkeling nodig, de ambities van ondernemers delen en mogelijk willen maken.

De investeringen door de ontwikkelaars in de tramremise en de woningen zelf zijn vele malen groter. De netto investering van de gemeente Amsterdam komt uit het vereveningsfond. De netto investering is door de crisis opgelopen tot ongeveer 13 mln. Euro. Bijvoorbeeld doordat om de woningbouw vlot te trekken er andere woningen met een andere grondprijs gebouwd worden. En ook omdat er meer tegemoet gekomen wordt aan wensen van omwonenden.

Het gaat dus om een investering in de stad en niet om een verlies. Net zoals bij het bouwen van een school of theater. Het ‘framen’ van de investering in de remise en woningbouw als verlies zal onvermijdelijk terugslaan op de bereidheid van ondernemers en beleggers om te investeren in de stad. Ondernemers investeren niet in een stad waarvan het bestuur bij ieder plan zegt: je doet maar, ik betaal niet mee, want het is toch weggegooid geld. Met als effect: geen Hallen, geen woningen, leegstaande kantoren, braakliggende grond.

Wij kiezen voor een bestuur dat samen met ondernemers en bewoners investeert in de stad, in werk en in kansen voor jongeren.

Aanstaande zondag 16 maart ben ik om 16.00 uur bij de Hallen op het Kwakersplein om met iedereen die dat wil in gesprek te gaan over De Hallen, de kosten en het belang voor de stad.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex