13 oktober 2015

PvdA Amsterdam West stelt kritische vragen over illegale bewoning van bouwwerk in Geuzenstraat

De Partij van de arbeid in Amsterdam West heeft bij monde van Bestuurscommissielid Floris Vels kritische vragen gesteld aan het dagelijks bestuur over het illegale bouwwerk in de binnentuin van het pand Geuzenstraat 40. In het vergunningvrij gebouwde bouwwerk wonen momenteel 9 studenten, die overlast veroorzaken bij de bestaande bewoners. 

De aanleiding voor de vragen is het recent uitgebrachte advies van de bezwaarschriftencommissie van stadsdeel west, waaruit blijkt dat er wel degelijk een omgevingsvergunning had moeten worden aangevraagd voor het gebruik van het bouwwerk in de binnentuin als woning. Het advies komt enkele maanden na een second opinion van de gemeenteadvocaat die eveneens betoogde dat het huidige gebruik van het bouwwerk in strijd is met het vigerende bestemmingsplan.

Vels stelt dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ten onrechte geen gehoor heeft gegeven aan de noodkreet van omwonenden, die al vanaf augustus 2014 betogen dat bewoning van het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan De Baarsjes uit 2006. Het bestuurscommissielid dringt naast excuses van de portefeuillehouder erop aan dat het stadsdeel gaat handhaven op de illegale bewoning van het bouwwerk. Naast het ontbreken van de vereiste omgevingsvergunning zou het pand in de binnentuin volgens omwonenden niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en er zou geen sprake zijn van een woongroep, terwijl dat volgens het stadsdeel wel een voorwaarde voor bewoning is.