Door Carolien de Heer op 6 februari 2014

PvdA verheugd met oplossing voor de Boodschappenbus

Er is een structurele oplossing gevonden om de boodschappenbus te blijven laten rijden. Eind vorig jaar heeft de PvdA zich ingezet voor het behoud van de boodschappenbus. De bus zorgt al 25 jaar lang dat ouderen zelfstandig boodschappen kunnen blijven doen. Dankzij een amendement van PvdA, SP en Groenlinks is er geld beschikbaar gesteld voor een overbruggingregeling, totdat er een gelijkwaardig alternatief voor de ouderen zou worden gevonden. Deze oproep heeft eraan bijgedragen dat ABC Alliantie nieuwe partners heeft gevonden om deze voorziening voor ouderen te behouden.

De boodschappenbus zorgt ervoor dat ouderen uit West een keer per week van en naar het winkelcentrum worden gebracht. Het boodschappen doen is voor de ouderen een gezamenlijk uitje, daarmee heeft de bus ook een sociale functie. Naast dat bewoners zelf hun wekelijkse boodschappen kunnen blijven doen, draagt de voorziening daarmee ook bij aan het bestrijden van eenzaamheid. En eenzaamheid is een van de grote stille problemen die de PvdA met prioriteit wil aanpakken, zoals Carolien de Heer eerder blogde.

Sinds afgelopen vrijdag stellen Stichting Welzijnsvereniging Masterboys en zaalvoetbalvereniging Aorc Lebo Vastgoed hun busje, die overdag niet werd gebruikt, ter beschikking. Vrijwilligers en een stagiair van Masterboys bemannen de bus en zorgen dat ouderen in West gebruik kunnen blijven maken van deze service. Dankzij deze oplossing vanuit de buurt hoeft ABC Alliantie geen gebruik meer te maken van de overgangsregeling. ‘Het is mooi te zien dat Masterboys en Aorc Lebo Vastgoed zich belangeloos willen inzetten voor ouderen in de buurt’ aldus Carolien de Heer.

De PvdA is verheugd dat er nu een structurele oplossing is voor de boodschappenbus, die ook nog eens geld bespaart dat ingezet kan worden voor andere sociale en welzijnsprojecten. Ouderen in West kunnen gebruik blijven maken van de boodschappenbus en blijven genieten van de sociale functie die de bus voor hen heeft.

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is duo-raadslid en eerste woordvoerder welzijn en armoedebestrijding. Binnen de fractie is zij contactpersoon voor Bos en Lommer.

Meer over Carolien de Heer