2 november 2016

PvdA West wil AirBnB free zone in Westerpark West

Vakantieverhuur via Airbnb of op andere wijze wordt niet toegestaan in Westerpark West, als het aan de PvdA fractie ligt. Op het voormalige ING terrein in Westerpark zijn plannen om 800 woningen te realiseren binnen het project “Westerpark West”. De bestuurscommissie West bespreekt komende dinsdag het voorontwerpbestemmingsplan.

De PvdA wil voorkomen dat huurders of kopers op dit project afkomen die de woningen willen misbruiken door het te verhuren via bijvoorbeeld Airbnb. Daarom stelt Anne Janssen, lid van de bestuurscommissie Amsterdam West, voor om vooraf met de ontwikkelaar en verhuurders afspraken te maken. Zij kunnen in de huurcontracten opnemen dat verhuur via Airbnb niet mogelijk is. Voor kopers kan in de splitsingsakte worden opgenomen dat vakantieverhuur niet mogelijk is.
Janssen: “Laten we nu slim zijn en op voorhand verhuur van AirBnB onmogelijk maken, dan voorkomen we dat Westerpark ten prooi valt aan de overlast van toeristen in een woonbuurt”.

De PvdA ziet ook mogelijkheden beperkingen voor vakantieverhuur op te nemen in het bestemmingsplan en zal het dagelijks bestuur vragen dit te onderzoeken. Aankomende dinsdag bespreekt het Algemeen Bestuur van Amsterdam West het voorlopig ontwerpbestemmingsplan van Westerpark West. Kern van het project is de transformatie van de voormalige ING kantoren naar woningen, zowel huur als koop.

Bekijk het ook het interview met Anne Janssen op AT5