23 november 2014

PvdA wil duidelijkheid over bus 22 in Spaarndammerbuurt

De PvdA in Amsterdam West wil duidelijkheid over de toekomstige route van buslijn 22 in de Spaarndammerbuurt. Het GVB is van plan om in december de eindhalte van deze lijn te verleggen naar Theater Amsterdam in de Houthaven. De PvdA wil weten of dit betekent dat bewoners van de Spaarndammerbuurt plotseling een goede busverbinding gaan missen.

Bestuurscommissielid Floris Vels: ‘Bus 22 is van groot belang voor de bewoners in de Spaarndammerbuurt. Het is de enige buslijn die door de Spaarndammerbuurt rijdt, naar de Zaanstraat en Oostzaanstraat. Als het het opheffen en verleggen van de eindhalte ertoe leidt dat de bus straks niet meer door de buurt rijdt, dan komt dat voor veel bewoners als een verrassing en maakt dat de Spaarndammerbuurt ineens een stuk minder goed bereikbaar.’

Vels heeft in vragen aan het dagelijks bestuur van stadsdeel West om opheldering gevraagd. Hij wil weten wat de eventuele gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van de Spaarndammerbuurt en of bewoners van de verandering op de hoogte zijn gesteld indien de bus straks niet meer door de buurt rijdt.

De vragen van de PvdA:

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Onlangs kwam ons ter ore dat de eindhalte van buslijn 22 vanaf medio december 2014 verlegd wordt naar Theater Amsterdam in de Houthaven. Ogenschijnlijk zijn bewoners van de Spaarndammerbuurt onvoldoende op de hoogte van deze ingrijpende maatregel voor hun buurt. De fractie van de PvdA heeft daarover de volgende vragen:

1. Klopt het dat de eindhalte van bus 22 vanaf medio december 2014 verlegd wordt van de Zaanstraat naar Theater Amsterdam in de Houthaven?
2. Wat betekent dit voor de huidige route van bus 22 door de Spaarndammerbuurt?
3. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van de Spaarndammerbuurt, aangezien straks alleen nog bussen over de Spaarndammerdijk en de Spaarndammerstraat rijden?
4. Wat wordt in de nieuwe situatie de (maximale) loopafstand voor bewoners van de Spaardammerbuurt naar de dichtsbijzijnde bushalte?
5. Vindt u die afstand acceptabel, gelet op de daarvoor geldende normen en gelet op minder valide bewoners?
6. Heeft het stadsdeel een rol gehad bij (de communicatie over) de verlegging van de route van bus 22 en zo ja welke?
7. Heeft u bij het GVB, dan wel de portefeuillehouder Verkeer en Verkeer in Amsterdam, dan wel de stadsregio Amsterdam protest aangetekend tegen de verlegging van de route van bus 22?
8. Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en te vragen welke alternatieven voor deze maatregel zijn onderzocht (bijvoorbeeld bus 48)?
9. Hoe is door het GVB over de routewijziging van bus 22 gecommuniceerd met de bewoners in de Spaarndammerbuurt?
10. Bent u bereid om het GVB alsnog te wijzen op het gebrek aan bekendheid van deze maatregel in de Spaarndammerbuurt, alsmede het GVB te verzoeken om over de noodzaak en gevolgen van deze maatregel (alsnog of nogmaals) met de buurt te communiceren, zodanig dat de maatregel bij buurtbewoners bekend is?
11. Welke rol ziet u verder voor het stadsdeel weggelegd om ervoor te zorgen dat de veranderingen t.a.v. deze buurtvoorziening bekend zijn in de Spaarndammerbuurt?

Namens de fractie van de PvdA in Amsterdam West,

Floris Vels
Woordvoerder verkeer