13 oktober 2015

PvdA wil meer grip op plaatsing kiosken

Tijdens de vergadering van 13 oktober van de bestuurscommissie West heeft Anne Janssen namens de PvdA West het volgende ingebracht over de kiosken:

” In maart hebben wij gesproken over de kiosken, die in West op een aantal plekken voor grote onrust hebben gezorgd. Er waren toen vele insprekers, die aangaven zich niet gehoord of betrokken gevoeld te zijn bij de aanvraag van een aantal vergunningen voor kiosken. Wij hebben toen in het AB gevraagd aan de portefeuillehouder of hij (A) de communicatie kon verbeteren, oa middels het plaatsen van spandoeken, (B) bewoners beter wilde betrekken bij het tot standkomen van de adviezen die ten grondslag liggen aan de vergunning aanvraag en (C) of hij de criteria kon aanscherpen zodanig dat wij meer grip hebben op de locaties waar deze terecht komen. En als dat niet zou lukken, wat er mogelijk is via een bestemmingsplanwijziging. Want de PvdA wil, net als veel andere partijen in dit AB meer sturingsmogelijkheden rondom de kiosken.

Wat de PvdA betreft heeft de portefeuillehouder in zijn memo vrij overtuigend laten zien dat hij de eerste twee zaken heeft aangepakt. De communicatie is verbeterd, getuige ook de soms openlijke protesten voor de komst van nieuwe kiosken. Ook de bewoners worden nu betrokken bij de adviezen, wat goed is voor de kwaliteit van de adviezen. Dank voor de acties op dit punt.

Maar, wij hebben gezocht en gezocht naar aanscherping van de criteria, maar wij hebben dat niet gevonden. De criteria zijn verduidelijkt, waarvoor dank, maar niet aangescherpt. Ten opzichte van de situatie in maart is er geen verschil is in de juridische mogelijkheden om meer te kunnen sturen op de plaatsing van kiosken. Onze vraag aan de portefeuillehouder is daarom simpel: waarom is er geen analyse van wat er mogelijk is om meer sturing te hebben rondom het uitgeven van vergunningen gemaakt, zoals toegezegd in maart? Bijvoorbeeld door aanpassen paraplu bestemmingsplan, of door eea te regelen via wijziging van bestemmingsplannen?”