10 juni 2016

PvdA wil onconventionele aanpak tegen woninginbraken

De PvdA wil de stijgende trend van woninginbraken in West een halt toeroepen met nieuwe maatregelen. In Amsterdam Nieuw-West heeft het installeren van nep TV’s geleid tot een drastische daling van het aantal inbraken. Ook DNA-markering heeft op andere locaties geleid tot minder inbraken. De PvdA West wil deze maatregelen ook in Amsterdam West inzetten.

In 2015 is het aantal woninginbraken gestegen ten opzichte van 2014.  De buurtgerichte aanpak die de PvdA eerder heeft bepleit, heeft wel zijn vruchten afgeworpen: in de buurten waar gericht is geïnvesteerd in anti-inbraak maatregelen, is het aantal woninginbraken afgenomen.

Anne Janssen, fractievoorzitter PvdA Amsterdam West: ‘Wij vragen nu om een onconventionele aanpak tegen woninginbraak, want je veilig voelen begint thuis. Daarom willen wij deze buurtgerichte aanpak voortzetten en daarnaast een aantal aanvullende maatregelen nemen. Op deze manier willen we inbraken in 2016 tegengaan, zodat bewoners in Amsterdam West zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis.’

Aanstaande dinsdag dient Janssen in de bestuurscommissie een amendement in, om naast intensivering van de bestaande inzet in voorlichting en investeringen in hang- en sluitwerk, extra maatregelen te nemen.

Eén van deze maatregelen is het aanbieden van nep televisieschermen aan duizend huishoudens in West. Dit is een relatief kleine investering met een groots effect, zoals tijdens het experiment in Nieuw West duidelijk werd.  Ook wil de PvdA,  met name ouderen, een digitale deurspion en/of een kierstandhouder aanbieden, zodat juist deze kwetsbare groep beschermd wordt tegen inbraken.  Tot slot pleit de PvdA voor het inzetten van DNA-markeringen, waarmee inbrekers gemakkelijker gepakt kunnen worden. Door inbrekers te waarschuwen dat in de wijk DNA-markeringen gebruikt worden, worden zij afgeschrikt. Dit leidt tot minder inbraken.