8 juni 2016

PvdA wil schonere straten in West

De PvdA wil aandacht voor troep op straat. Het College in de Centrale Stad heeft een aanvraag van Amsterdam West om het inzamelen van afval op peil te houden afgewezen. Dat kan en mag van de PvdA niet gebeuren. Wij gaan veel en graag in gesprek met bewoners en een veel gehoorde ergernis is de troep op straat. Daarom zeggen wij: niet bezuinigen op het inzamelen van afval!

Het inzamelen van afval kost geld. In stadsdeel West zijn de kosten van het inzamelen van afval de afgelopen jaren gestegen. Deels omdat er uitbreiding is geweest van het gebied: Westpoort wordt een deel van stadsdeel West, Ook daar moet afval ingezameld worden. Ook zijn er vanuit het Rijk extra belastingen gekomen. Dit alles leidt tot autonome kostenstijgingen. West kan deze niet meer binnen haar eigen begroting dekken, omdat de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing bij de Centrale Stad terecht komen. Daarom heeft het stadsdeel een aanvraag ingediend bij de Centrale Stad om deze kosten te dekken. Deze aanvraag is tot verbazing van de PvdA afgewezen.

Fractievoorzitter Anne Janssen vraagt daarom om namens stadsdeel West samen met andere stadsdelen waar vergelijkbare problemen spelen een signaal af te geven aan dit College. Een dergelijke korting op het budget leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor onze leefomgeving, de straten zullen vuiler worden. Anne Janssen: “Wij vinden dat er juist geïnvesteerd moet worden in schonere straten en niet bezuinigd.”

Daarom vraagt de PvdA om dit jaar nog een campagne op te zetten om op de meeste vuile plekken van West extra te communiceren over het schoon houden van de straten. Want een schone straat begint uiteindelijk bij de bewoners van West.