Door Privé: Suzanne Jansen op 10 juli 2012

Ruimte voor bewoners

Vorige week dinsdag sprak ik in de deelraad over de participatienota. Dat klinkt ambtelijk en op papier is dat misschien ook zo, maar in de praktijk komt het neer op de vraag: hoe betrek je bewoners bij het werk van het stadsdeel? En hoe kun je mensen met goede ideeën voor hun buurt het beste stimuleren? In de nota ‘Ruimte voor burgers in West‘ staan de plannen die het stadsdeel hiervoor heeft opgesteld.

Bewoners zijn de ogen, oren en ziel van een buurt, dus als je daaraan denkt is het niet meer dan logisch om ze zoveel mogelijk te betrekken bij nieuw beleid. Dit past dan ook goed in de ambitie van West om buurtgericht te werken. Nu al is het zo dat bewoners om advies wordt gevraagd en dat ze in sommige gevallen actief meedenken met een voorstel. Zo zijn bijvoorbeeld de plannen voor de vernieuwing van de Kolenkit vaak en uitvoerig met de bewoners besproken. Wat je ook ziet is dat een groep bewoners samen met het stadsdeel twee verschillende ontwerpen voor het Hertspieghelplein voorbereid hebben, waarop anderen uit de buurt vervolgens konden stemmen. Alle buurten in West hebben natuurlijk ook hun eigen buurtbudget voor goede ideeën en activiteiten, waarover bewoners zelf beschikken en beslissen .

De PvdA wil echter meer. Wij willen een West waarin bewoners die zelf met ideeën komen de ruimte krijgen, en waar nodig door het stadsdeel worden ondersteund of gefaciliteerd. Deze zogenaamde derde generatie participatie is iets waar men in binnen- en buitenland sinds een paar jaar steeds meer naartoe gaat. In Nederland doen bijvoorbeeld TNO en Platform 31 onderzoek naar innovatieve manieren van beleidsvorming en -uitvoering, maar ook in Europa en elders zijn er veel mensen die zich bezighouden met deze overheid 2.0.

Deze ruimte voor bewoners in West willen wij ook. Dat moet ook wel in deze snel veranderende wereld. Een overheid die in haar eentje bedenkt, beslist en bestuurt, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Juist omdat bewoners goed in de gaten hebben wat er speelt in hun wijk, is er een wereld te winnen door ze een actieve rol te bieden. Bovendien ziet de overheid zich gedwongen om door bezuinigingen een stapje terug te doen.

West loopt wat dat betreft al voorop in de stad. We hebben veel mooie initiatieven van bewoners: BoLoBoost, Geef om de Jan Eef, het Jan Maijencollectief of het Bookstore project om er maar een paar te noemen. Er is dus al veel creativiteit in het stadsdeel. Met dit soort initiatieven wordt West echt de meest creatieve en ondernemende hotspot! Door mogelijk te maken, los te laten en te vertrouwen. Door bewoners optimaal te ondersteunen en faciliteren. Het kan gebeuren dat het ook wel eens mis gaat. Maar vallen en opstaan, dat hoort bij vernieuwing.

Privé: Suzanne Jansen