Door Godfried Lambriex op 30 januari 2014

Ruimte voor Kleinschalige Bedrijvigheid in West

In West is het leegstandspercentage 5,9%. Dat is netjes op frictieniveau. Een leegstandspercentage van ongeveer 4-6% wordt door deskundigen als frictieleegstand gezien. Onze inzet om de leegstand op het niveau van frictieleegstand te houden, is gelukt. Fijn dat we hier, ondanks de financiële crisis, in zijn geslaagd.

Frictieleegstand is nodig voor een gezonde doorstroming in de bedrijfsruimtemarkt. In maart 2012 hebben we de notitie Ruimte voor Kleinschalige Bedrijvigheid in West (bedrijfsruimtenotitie) vastgesteld en uitgewerkt tot een actieplan. Nu, bijna twee jaar later, hebben we de de balans opgemaakt en zien we dat we dat dit plan is geslaagd.

Ook goed om te weten dat uit gegevens van de Dienst O&S blijkt, dat er in West nog altijd meer mensen een bedrijf starten dan dat er bedrijven worden beëindigd. Ik ontvang ook verschillende signalen van corporaties dat er nauwelijks sprake is van leegstand in hun bezit en dat West wat dat betreft positief afsteekt ten opzichte van andere stadsdelen. Alleen buiten de winkelstraten is de leegstand licht toegenomen. Dit komt omdat steeds meer ondernemers bij voorkeur op plaatsen gaan zitten waar ze zichtbaar zijn en waar veel reuring is.

Met het actieplan van de bedrijfsruimtenotitie, richten we ons op een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Een betere afstemming leidt tot vermindering van leegstand, werkconcepten die aansluiten bij de behoefte van de (door)startende ondernemer, nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen en broedplaatsen en de realisatie van 10 tijdelijke werk- en expositieruimtes voor jonge kunstenaars in leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.

De ambitie om drie nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen en twee broedplaatsen voor elkaar te krijgen hebben we gehaald. Denk bijvoorbeeld aan De Coppel, Mid West en de PopUpKantoren in de Jan Eef. En twee voormalige scholen veranderen in creatieve broedplaatsen (HTS en Augustinusschool). Dit past ook mooi in het stedelijk broedplaatsenbeleid en we realiseren meteen betaalbare werkruimte voor kunstenaars en creatieve ondernemers in West. Hoe doen we dat? We stellen ons eigen vastgoed beschikbaar, informeren broedplaatscollectieven over bestaande regelingen en verbinden ze aan het netwerk in West.

West staat nu positief op de kaart bij de (creatieve) ondernemer, met actief account- en winkelstraatmanagement, subsidieverstrekking en netwerkbijeenkomsten voor creatieve ondernemers. We zijn vooral op zoek te gaan naar de energie die leeft bij de eigenaren, buurtbewoners en huurders. In 2014 zetten we deze aanpak voort.

Lees ook het artikel Minder leegstaande winkels in West (Parool 30/01/14).

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex