Door Orhan Kayar op 6 maart 2012

Samen fit in West

Vorige week is het stadsdeel begonnen met het plaatsen van fitnesstoestellen in het Erasmuspark. De toestellen in het Erasmuspark zijn er gekomen dankzij een initiatief van buurtbewoners.

Ik ben blij met de manier waarop het stadsdeel gehoor geeft aan de wensen van haar bewoners en tegelijkertijd uitwerking geeft aan de motie die wij samen met GroenLinks en D’66 indienden bij de behandeling van de perspectievennota. In de motie werd het Dagelijks Bestuur opgeroepen om kleinere speeltuinen in het stadsdeel te voorzien van openbare fitnesstoestellen.

Het bevorderen van sport in de openbare ruimte is een van onze speerpunten. Het is eigenlijk heel simpel: bewoners in West die willen sporten, moeten dat ook kunnen. Sporten is namelijk leuk en gezond. Daarnaast zorgt het voor ontspanning en brengt het mensen samen. Je bereikt dit alleen als kwaliteit, maar ook bereikbaarheid en toegankelijkheid voorop staan. Daarom hechten wij veel waarde aan het stimuleren van sport in de openbare ruimte.

Orhan Kayar

Orhan Kayar

“Samen met bewoners wil ik kijken hoe we onze buurten en straten kunnen verbeteren. Ik voel me erg betrokken bij mensen die door allerlei omstandigheden terecht komen in een sociaal element en zet me in om ook hun stem gehoord te krijgen. Zo probeer ik iedere dag de kloof tussen bewoners en de politiek verder

Meer over Orhan Kayar