Door Orhan Kayar op 18 september 2013

Samen is niet alleen

Na het zomerreces heeft PvdA West weer verschillende bijeenkomsten en debatten bijgewoond en georganiseerd, zowel in West als daarbuiten. Tijdens deze bijeenkomsten heb ik met verschillende inwoners van Amsterdam gesproken over oplossingen voor de stad.

Zo was ik bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van Izi Solutions in Zuid-Oost. Hier heb ik samen met jongeren en professionals gediscussieerd hoe we onze buurten nog veiliger kunnen maken en discriminatie kunnen bestrijden. Het was goed om te zien dat de uitgangspunten van de deelnemers hetzelfde waren en ook bereid waren hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Daarnaast heb ik afgelopen week samen met wethouder Pieter Hilhorst een kleine huiskamerbijeenkomst georganiseerd in de Kolenkitbuurt. Hiervoor was veel belangstelling van buurtbewoners. Samen hebben we gesproken over hoe we oplossingen kunnen aandragen om armoede te bestrijden en hoe we onze jongeren zoveel mogelijk aan het werk kunnen krijgen. Aan bod kwamen bijvoorbeeld het stimuleren van vrijwilligerswerk, investeren in onderwijs en samenwerken met ondernemers.

Iedereen moet kunnen meedenken en meepraten over de toekomst van Amsterdam. Als PvdA kunnen we er trots op zijn dat er op deze wijze concrete resultaten zijn geboekt op verschillende aandachtsgebieden in Amsterdam West, zoals de veiligheid in de stad, schonere buurten, het opknappen van de speelplekken, het verbeteren van de positie van de jongeren die dreigen terug te vallen in een sociaal isolement, de kwaliteit van het onderwijs, het opzetten van sport en beweegprogramma’s in de strijd tegen obesitas bij kinderen en kwalitatieve bewonersparticipatie. Inwoners weten vaak het beste wat voor problemen er spelen in de buurt.

Uit deze voorbeelden blijkt dat wederzijds begrip en vertrouwen onmisbaar zijn voor breed gedragen oplossingen. Daarom wil ik samen kijken hoe we de buurten kunnen verbeteren, dat kan ik niet in mijn eentje doen, de PvdA ook niet, en bewoners ook niet. Daarom blijf ik bijeenkomsten bezoeken om in gesprek te gaan met de inwoners van dit stadsdeel. Immers, samen is niet alleen!

Orhan Kayar

Orhan Kayar

“Samen met bewoners wil ik kijken hoe we onze buurten en straten kunnen verbeteren. Ik voel me erg betrokken bij mensen die door allerlei omstandigheden terecht komen in een sociaal element en zet me in om ook hun stem gehoord te krijgen. Zo probeer ik iedere dag de kloof tussen bewoners en de politiek verder

Meer over Orhan Kayar