Door Martien Kuitenbrouwer op 15 maart 2012

Slachtoffers huiselijk geweld moeten niet wegduiken

Enkele weken geleden was ik met een groep beleidsmakers, ambtenaren en politici naar het Oranje Huis in Alkmaar. Het Oranje Huis is opgezet door de ‘Blijf Groep’. Het idee is dat huiselijk geweld niet betekent dat de slachtoffers zich moeten verschuilen.Sterker nog, dat geeft het idee dat je je ergens voor zou moeten schamen. Het Oranje Huis biedt slachtoffers (meestal vrouwen) en hun kinderen een time out. De ondersteuning is daar dichtbij. Zo komt huiselijk geweld uit de taboe sfeer, en dat is hard nodig. Want het gebeurt nog steeds veel te vaak.

Omdat de plek niet geheim is, zoals de vrouwenopvang ‘oude stijl’ dat vaak wel is, doet dat psychologisch iets: Je bent niet verborgen. Ik vind het een mooie voorziening. Het gebouw is juist zichtbaar. Het is een galerijflat, met eigen woningen, maar wel met een balie die permanent bezet is waar je eerst langs moet. Je kunt dus niet zomaar naar binnen. Vrouwen en kinderen kunnen daar op adem komen. Vaak die vrouwen waarbij de ‘Wet tijdelijk huisverbod’ geen soelaas bood op de lange termijn. Bij deze wet moeten de daders de woning uit voor een afkoelperiode. Zo’n periode werkt goed, maar de procedure tot uithuisplaatsing is soms omslachtig. Ook biedt het geen oplossing voor de langere termijn.

In het Oranje Huis zitten 30 á 40 vrouwen. Ze zitten er voor kortere of langere tijd en gaan daarna naar hun hun oude huis of een nieuw huis. De eigen kracht staat centraal. Ze moeten zelf een oplossing zoeken. Vrouwen worden niet alleen als slachtoffer gezien, en mannen niet alleen als dader. Wel is het opvallend dat in het Oranje Huis die vrouwen die zelf zeer kwetsbaar zijn en weinig tot geen eigen netwerk hebben oververtegenwoordigd zijn. Ze hebben steun en hulp nodig om hun eigen kracht te vinden.

Kinderen leren zich veilig te voelen

Het mooist vond ik het uigebreide programma voor kinderen. Kinderen vinden het vaak moeilijk om te praten. Daarom zijn er dramatherapeuten die spelen met een handpop waar de kinderen tegen kunnen praten. Dat gebeurt elke dag en geeft structuur. De kinderen leren hoe ze ‘stop’ kunnen zeggen, hoe ze zich veiliger kunnen voelen. Aan het einde van hun verblijf krijgen ze een mini popje mee, om mee naar huis te nemen, als steun.

Het wordt tijd voor een Oranje Huis in Amsterdam, lijkt me.

Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

“Als stadsdeelbestuurder heb je te maken met alle grote, stedelijke probelemen, maar tegelijkertijd is een stadsdeel ook een soort dorp. Je praat niet alleen maar: je bent ook aan het doen. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat iedereen zich in West prettig en veilig kan voelen en dat kinderen, van jongs af aan,

Meer over Martien Kuitenbrouwer