Door Privé: Suzanne Jansen op 19 november 2012

Slim omgaan met geld

Deze weken draait het raadswerk in West vooral om geld. We bespreken de begroting voor 2013: hoe zet je als stadsdeel het – steeds minder wordende – beschikbare geld in voor het nieuwe jaar? Geld dat van bewoners en voor bewoners is? Dat doe je vooral mét bewoners. Daarom werken we in West steeds meer buurtgericht.Afgelopen dinsdagavond stonden deze bewoners, organisaties en bedrijven dan ook centraal. Zij vertelden raadsleden wat zíj belangrijk vinden voor het komende jaar: laagdrempelig aanbod voor leren en ontwikkelen vanuit buurtbibliotheken, betere communicatie vanuit het stadsdeel, Nederlandse taallessen voor geïsoleerde vrouwen, meer stedelijke monumenten in West, een circus voor kinderen en nog veel meer.

Aanstaande dinsdag discussieert de deelraad zelf over de begroting. Ik zal me hierbij vooral gaan richten op hoe we in West nóg meer voor, door en met bewoners kunnen doen:

Het is nodig om met een andere bril op naar de samenleving te kijken en op een andere manier te werken. Om nieuwe verbindingen aan te gaan. Hierbij hoeven we niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Bewoners, ondernemers, overheid, bedrijven, scholen en universiteiten vinden elkaar steeds beter en steeds makkelijker. In Den Haag bijvoorbeeld in brede buurtzones. Op een thema, neem obesitas, worden in een buurt, bijvoorbeeld de Mercatorbuurt, expliciet afspraken gemaakt tussen de verschillende partners: scholen, GGD, stadsdeel, sportclubs, en ouders en kinderen zelf natuurlijk. Allemaal hebben ze hetzelfde probleem op het netvlies. Zo kunnen je resultaatgericht werken in een buurt met specifieke problemen.

Een ander mooi voorbeeld is de buurtbegroting in Oost. Op deze interactieve kaart kun je per buurt precies zien hoeveel uitgegeven wordt aan welzijn, sport, cultuur, groen, onderwijs, stedelijke vernieuwing etc. Als je dit inzichtelijk hebt, is de volgende stap om de buurt hierover mee te laten denken en beslissen. Moet er meer geld naar groen, naar activiteiten voor jongeren of toch meer naar het ophalen van vuilnis? Zomaar twee voorbeelden die iets kunnen toevoegen aan het buurtgericht werken in West.

In ons eigen stadsdeel gebeurt er ook veel. Een mooi voorbeeld hiervan is de Kaart van West. Op deze interactieve kaart zijn alle voorzieningen met een druk op de knop te vinden. Je kunt basisscholen in je buurt opzoeken, autodeelplekken, coffeeshops, ouderenvoorzieningen of cameratoezicht. Koppel dit aan de buurtbegroting van Oost, en je hebt voorzieningen en budget in een oogopslag zichtbaar.

Die slimme verbindingen, daar gaat het om. Daarom mijn oproep: heb je ook een goed voorbeeld voor West? Mail ze naar SuzanneMJansen@gmail.com, ik ben benieuwd!

Privé: Suzanne Jansen