Door Orhan Kayar op 23 januari 2012

Op naar mooiere en betere speelplekken in West

Deze week heeft het Dagelijks Bestuur de beleidsnotitie ‘Leren door te spelen’ aan de raad voorgelegd. Dit is de uitvoering van een motie die wij vorig jaar indienden, om alle speelplekken in West op te knappen tot het niveau van het Wachterliedplantsoen, één van de mooiste speelplekken van de stad.

PvdA West wil kwalitatief hoogwaardige speelplekken zodat kinderen vaker buiten spelen en bewegen op een plek waar de buurt graag samenkomt. Om dit mogelijk te maken, zetten wij in op het fysiek opknappen van de speelplekken zodat die een centrale plek in de wijk innemen waar bewoners samen kunnen komen.

Ik ben dan ook zeer blij met deze notitie, want het geeft onze ambitie goed weer. De kinderen van Amsterdam hebben jaar in jaar uit openbare ruimte moeten inleveren aan de volwassen: aan huizenbouw, aan auto’s en ga zo maar door. PvdA trekt hier de grens en zal een nullijn hanteren: er zullen geen speelplekken meer verdwijnen.

Daarnaast zullen we voorstellen dat iedereen die in een speeltuin werkt, een bewijs van goed gedrag overlegt. Binnen de sportwereld is het inmiddels gangbaar dat vrijwilligers een bewijs van goed gedrag hebben en wij zijn van mening dat dit ook voor de vrijwilligers in speeltuinen zou moeten gelden. Het is geen garantie, maar het kan mensen met verkeerde intenties afschrikken. Wij zijn er ons van bewust dat het bijzonder moeilijk is voor de speeltuinverenigingen om vrijwilligers te vinden, die op redelijk vaste tijdstippen aanwezig willen zijn en ook pedagogisch voldoende bagage hebben. PvdA West wil dat het Dagelijks Bestuur een onderzoek doet naar de mogelijkheden om praktische ondersteuning te bieden aan speeltuinverenigingen om goede vrijwilligers aan te kunnen trekken. De gemeente kan bijvoorbeeld de kosten van een bewijs van goed gedrag voor haar rekening nemen. Want het zou zonde zijn als goede vrijwilligers afhaken omdat ze 30 euro moeten betalen.

Orhan Kayar

Orhan Kayar

“Samen met bewoners wil ik kijken hoe we onze buurten en straten kunnen verbeteren. Ik voel me erg betrokken bij mensen die door allerlei omstandigheden terecht komen in een sociaal element en zet me in om ook hun stem gehoord te krijgen. Zo probeer ik iedere dag de kloof tussen bewoners en de politiek verder

Meer over Orhan Kayar