Door Godfried Lambriex op 13 december 2012

Stadsdeel West klaar met huisjesmelkers

Deze week zijn er in de Van Bossestraat in stadsdeel West hoge boetes (bijna 300.000 euro) aangezegd aan eigenaren die zich niet aan de regels hielden bij kamergewijze verhuur. Er was hier sprake van een illegale situatie en daar treden we als stadsdeel tegen op.Kamergewijze verhuur, bijvoorbeeld aan studenten, is toegestaan, maar hiervoor moet door de eigenaar wel een vergunning worden aangevraagd. In het geval van de Van Bossestraat is deze echter nooit aangevraagd bij het stadsdeel.

In de Van Bossestraat is in korte tijd een groot aantal woningen geschikt gemaakt voor kamergewijze verhuur. Na signalen door bewoners van overlast hebben wij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat er in de Van Bossestraat sprake was van illegale kamergewijze verhuur tegen te hoge huren. Dit heeft geleid tot het aanzeggen van hoge boetes voor de huisjesmelkers en het aanpassen door West van de regels voor kamergewijze verhuur, door het stellen van grenzen aan kamergewijze verhuur per portiek.

Ik vind het heel vervelend om te zien dat bepaalde groepen, zoals studenten, hier de dupe van worden. Zij worden door huisjesmelkers uitgebuit omdat er torenhoge huren bij de verhuur van studentenkamers wordt gevraagd. Als het legaal gebeurt, dus met een vergunning, gelden er spelregels die de huur maximeren.

Aanpassing beleidsregels

Om nieuwe situaties als in de Van Bossestraat tegen te gaan, heeft het dagelijks bestuur de beleidsregels voor kamergewijze aanpak aangepast. Kamergewijze verhuur hoeft niet per definitie tot problemen te leiden, maar te veel in één straat kan ongewenste effecten met zich meebrengen voor de leefbaarheid van de directe omgeving. Samengevat komt de aanpassing er op neer dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen per complex dat kamergewijs mag worden verhuurd.

Ik ben blij dat er huisjesmelkerij door de hele stad wordt aangepakt door wethouder Ossel. Het onttrekken van woonruimte voor kamergewijze verhuur zonder vergunning of in strijd met de huurprijsregelgeving, zeker tegen torenhoge huren, moet gezien worden als een vorm van moderne huisjesmelkerij. En daar zijn wij in West klaar mee!

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex