4 juli 2013

Alle info over de route naar de bestuurscommissie vanaf maart 2014

De PvdA in Amsterdam West bereidt zich voor op de nieuwe periode, die begint met verkiezingen voor de bestuurscommissie op 19 maart 2014. Inmiddels is de kandidaatstelling voor de bestuurscommissieleden gesloten en is de adviescommissie aan het werk om een concept-kandidatenlijst op te stellen. Op 20 september startte de campagne voor de lijsttrekkersverkiezing.

Het bestuur van Amsterdam West bestaat straks uit in totaal 15 bestuurscommissieleden, van waaruit drie dagelijks bestuurders worden gekozen. Ze gaan samenwerken met alle bewoners, ondernemers en andere partijen in West, moeten besluiten nemen en prioriteiten stellen.

In de twee bijlagen bij dit bericht lees je meer over het profiel voor een PvdA-bestuurscommissielid, een mogelijke bestuurder, de toekomstig fractievoorzitter en de lijsttrekker.

Adviescommissie Kandidaatstelling
De samenstelling van de adviescommissie is gewijzigd, nadat onderstaande PDF’s waren vastgesteld. In de commissie hebben zitting:

  • Farida Polsbroek (voorzitter)
  • Arjen Berkvens
  • Tim Colijn
  • Bart van Bruggen
  • Kirsten van den Hul
  • Daniel Waagmeester
  • Henk van Waveren

Bijlagen (PDF)

Profielen voor PvdA’ers in bestuurscommissie A’dam West + alle info over aanmelden

Politiek en bestuur in Amsterdam West vanaf 2014

  • De weg naar 19 maart 2014: korte berichten over de stappen richting de verkiezingen.
  • Kijk in de agenda voor bijeenkomsten over de toekomstige bestuurscommissie en de verkiezingen van maart 2014.