24 maart 2015

Stop de verkoop van begane grond woningen

De PvdA in Amsterdam West wil een stop op de verkoop van begane grondwoningen. Zij zal hiertoe een voorstel doen tijdens de bestuurscommissievergadering in beide stadsdelen. Daar wordt op dinsdag 24 maart het advies van het Algemeen Bestuur aan wethouder Ivens besproken over de gemeentelijke inzet voor nieuwe afspraken met de woningbouwbouw corporaties.

Ouderen worden gestimuleerd om in de toekomst steeds langer thuis wonen. Om dat mogelijk te maken moeten er voldoende geschikte woningen zijn. Het aantal begane grond woningen in bezit van corporaties in Amsterdam West laat echter een dalende trend zien.

Daarnaast ontvangt de PvdA veel signalen van ouderen die zich zorgen maken over of er in de toekomst wel een woning voor hen beschikbaar is. Veel ouderen zouden graag verhuizen naar een woning in dezelfde buurt op de begane grond. Voor de stad betekent het dat de doorstroming wordt bevorderd.

Wat ouderen echter vaak tegenhoudt is dat zij bij verhuizing een hogere huur gaan betalen. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen hebben hierover in januari 2014 samen met de huurdersvereniging Amsterdam en de corporaties afspraken gemaakt. Corporaties zouden een regeling ontwerpen “Van Hoog naar Laag” waarbij ouderen maximaal de huur betalen die het huishouden voor de achtergelaten woning heeft betaald . In de praktijk blijkt deze regeling moeizaam tot stand te komen. Een voorwaarde is dat er voldoende begane grondwoningen beschikbaar moeten zijn. En juist deze woningen zijn aantrekkelijk om te verkopen vanwege de marktwaarde. Uit cijfers die de bestuurscommissie van stadsdeel West heeft ontvangen blijkt dat het aanbod van begane grondwoningen al enkele jaren een dalende trend laat zien.

woningen

 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA wil daarom een moratorium voor corporaties op de verkoop van begane grondwoningen, totdat er een concreet plan is hoe er in de toekomst voldoende woningen voor ouderen in Amsterdam West beschikbaar worden gemaakt.