7 februari 2016

Toegankelijkheid gebouwen en eenzame ouderen voorop in gebiedsplannen

Wat gaat er in 2016 gebeuren in jouw woonwijk? Tijdens de bespreking van de gebiedsplannen op 26 januari, hebben Anne Janssen en Onika Pinkus namens de PvdA West een aantal thema’s onder de aandacht gebracht: toegankelijkheid van gebouwen, balans in de stad, woninginbraken en aandacht voor ouderen.

De PvdA fractie is blij met de gebiedsplannen van West, maar wil extra prioriteit geven aan een aantal thema’s. Het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen bijvoorbeeld, verdient volgens Pinkus meer aandacht. ”Mede in het licht van het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen VN-verdrag voor mensen met een beperking. De PvdA zou willen dat we in West voorop gaan lopen als het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen.”

Pinkus pleit voor een inventarisatieonderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en overheidsgesubsidieerde voorzieningen te inventariseren.

Daarnaast wil de PvdA dat er extra prioriteit wordt gegeven aan woninginbraken. In 2015 is het aantal inbraken in alle buurten in West, behalve de Kolenkit, gestegen. De PvdA maakt zich daarbij zorgen over de opstelling van woningbouwcorporaties. Betere afspraken over onder meer kerntrekbeveiliging is volgens bestuurscommissielid Anne Jansen noodzakelijk om het stijgende aantal inbraken te keren.

Met diezelfde woningcorporaties moeten ook afspraken worden gemaakt over de verkoop van sociale huurwoningen, aldus Janssen. “Voor veel oorspronkelijke bewoners gaat het tempo van de transformatie van hun buurt vaak te snel. Zij herkennen hun eigen buurt niet meer.” Woningbouwcorporaties en marktpartijen moeten de handvatten krijgen om te zorgen dat West een toekomstbestendige woningvoorraad heeft, inclusief voldoende ouderenwoningen. Daarbij wil de PvdA toe naar eenzaamheidsvriendelijke wijken. Onika Pinkus: “Eenzaamheidsvriendelijke wijken zijn wijken waar voldoende mogelijkheden voor ontmoeting zijn, op pleinen in parken en in buurthuizen. Het zou mooi zijn als we dat in West op gang zouden kunnen brengen!”

Jaarlijks worden er voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. In deze plannen staan de beleidsplannen voor het betreffende gebied beschreven.