Door Godfried Lambriex op 24 februari 2012

Toekomst bibliotheekwerk in West

Deze week heeft het Dagelijks Bestuur van West besloten over de invulling van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk in West. Een lastig besluit omdat gebruikers vaak gehecht zijn aan ‘hun bieb’. Bezuinigen op het bibliotheekwerk is nodig als onderdeel van de 24 miljoen die Stadsdeel West moet bezuinigen. Er gaan geen locaties dicht. Wel wordt de dienstverlening op twee locaties hoofdzakelijk beperkt tot de jeugd.

Bij het maken van de keuzes is gekeken naar onder meer het feitelijk gebruik van de filialen, de verschillen in kosten en de spreiding van de filialen over het stadsdeel. Zwaar gewogen heeft de bereikbaarheid voor schoolgaande kinderen. Met de voorstellen behouden de scholen en leerlingen ‘hun bieb’ in de buurt. Verder heeft een rol gespeeld dat we willen dat de bibliotheek zich meer concentreert op de kerntaken kennis & informatie, ontwikkeling en educatie en lezen & literatuur. Minder aandacht van de bibliotheek gaat dan uit naar kunst & cultuur en ontmoeting & debat. Beide laatste activiteiten zien we niet primair als onderdeel van het gesubsidieerde bibliotheekwerk.

Het voorstel komt in het kort op het volgende neer:

  • De filialen Mercatorplein en Van Hallstraat blijven ongewijzigd bestaan.
  • Het filiaal Kinkerbuurt (nu gevestigd in de brede school) blijft eenzelfde doelgroep bedienen maar zal op termijn verhuizen naar het Hallencomplex.
  • Het filiaal Bos en Lommerplein wordt kleiner gehuisvest en gaat zich concentreren op de leeftijdsgroep 0 tot 14-jarigen.
  • Het filiaal Spaarndammerbuurt gaat zich concentreren op de leeftijdsgroep 0 tot 14-jarigen.
  • In alle filialen wordt op basis van een analyse van het productaanbod van de OBA het aanbod van niet-kernfuncties beperkt.

Bij de nadere uitwerking van de veranderingen in de Spaarndammerbuurt en het Bos en Lommerplein gaat goed gekeken worden naar:

  • de consequenties voor de ontmoetingsfunctie in de buurt (kan een jeugdbibliotheek gecombineerd worden met bijvoorbeeld een ‘leestafel’ voor ouderen, of kan dit elders);
  • de toegang tot informatie/internet (kan dit in combinatie met een jeugdbibliotheek, of kan dit elders);
  • de mogelijkheid van een ‘bestelpunt’ en ‘terugbrengpunt’ voor ouderen.

Na de bezuinigingen geeft West € 2 miljoen uit aan het bibliotheekwerk. Alleen stadsdeel Zuid geeft iets meer uit. Kinderen houden hun bieb in de buurt. Door de bezuinigingen zal een deel van de volwassenen wat verder moeten reizen. Niet leuk, maar overkomelijk in combinatie met ‘leestafels’ en bestel- en terugbrengpunten’ voor mensen die minder mobiel zijn.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex