Door Jasper Etten op 19 april 2012

Vernieuwing Kolenkit gaat door, ondanks crisis

Na jaren van onzekerheid kan er eindelijk gebouwd worden in de Kolenkitbuurt. Het uitwerkingsplan voor het middengebied van de Kolenkit is dinsdag 17 april door de deelraad West aangenomen. Net als mijn collega-fractieleden ben ik ontzettend blij dat de bewoners nu werkelijk kunnen uitzien naar de bouw van de nieuwe buurt.

De crisis heeft een enorme druk gelegd op de bouwproductie, en daarmee ook op het stadsdeel en de woningcorporaties. Ondanks de veranderde omstandigheden zal de vernieuwing van de Kolenkit doorgaan. We hebben daarom het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel gecomplimenteerd met haar tomeloze inzet. Ook de getoonde bereidheid van Eigen Haard verdient alle lof.

Het oorspronkelijke vernieuwingsplan voor de Kolenkit is in 2003 tot stand gekomen onder regie van de PvdA-fractie Bos en Lommer. Met het uitbreken van de crisis kwam de vernieuwing stil te liggen. Met het nu aangenomen plan voor het middengebied is de Kolenkit één van de zeer weinige gebieden in de stad waar de stedelijke vernieuwing door gaat. Dit is fantastisch nieuws, zeker als je kijkt naar de huidige staat van de buurt en hoe lang de bewoners al wachten.

De fractie zal ervoor waken dat enerzijds de afspraken met de betrokken partijen worden nageleefd en dat anderzijds ook de bewoners krijgen wat ze verdienen. Daarom heb ik een motie ingediend om de bewonersparticipatie uit het voortraject door te trekken. In het nu aangenomen plan staat de relatie tussen wonen en de openbare ruimte centraal. Ik vind dat dit een uitgelezen kans biedt om oude en nieuwe bewoners intensief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het straatbeeld en het inrichten van de openbare ruimte.

De fractie hecht veel waarde aan het groene karakter van de Kolenkit en de historische stedenbouwkundige structuren in de buurt. Daarom ben ik blij dat portefeuillehouder Wonen, Godfried Lambriex, Eigen Haard en de architect heeft verzocht de cultuurhistorische kenmerken van de buurt beter zichtbaar te maken. Met deze toevoegingen is het plan geoptimaliseerd, zonder dat de bouw verdere vertraging oploopt. Met het aannemen van het uitwerkingsplan is een belangrijke, positieve stap gezet in de verdere ontwikkeling van de Kolenkitbuurt en kunnen bewoners na jaren wachten eindelijk uitzien naar een geheel vernieuwde woonwijk!

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten