12 januari 2016

Voltallige bestuurscommissie wil geen bebouwing in Domela Nieuwenhuis Plantsoen

De PvdA dient vandaag met alle andere partijen in de bestuurscommissie van West een motie in om geen bebouwing toe te staan in het Domela Nieuwenhuis Plantsoen.

In december heeft het algemeen bestuur op locatie vergaderd in het Domela Nieuwenhuis Plantsoen. Daar werd het algemeen bestuur gevraagd een richtinggevende uitspraak te doen over de toekomst van het Plantsoen.

Met deze motie is het duidelijk: de voltallige Raad wil geen bebouwing in het Domela Nieuwenhuis Plantsoen. Fractievoorzitter Anne Janssen: “Ik ben blij dat alle partijen in het algemeen bestuur nu zeggen: behoud dit stukje groen voor de buurt en laat bewoners zelf het Plantsoen ontwerpen, met steun van het stadsdeel”.

Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels ook in het Parkeerfonds de benodigde middelen gereserveerd om substantieel te investeren in het Plantsoen. Zodat bijvoorbeeld ook het asfalt gesaneerd kan worden en er geinvesteerd kan worden in speeltoestellen. De buurt is nu aan zet om dit nader in te vullen en er een mooi Plantsoen van te maken, als ontmoetingsplek voor de hele Spaarndammerbuurt.

De motie zegt tot slot ook dat de bestemming van het Plantsoen zo snel mogelijk gewijzigd moet worden. Anne Janssen: ‘De discussie over al dan niet bebouwen speelt al vele jaren in de Spaarndammerbuurt. De constante onzekerheid over de toekomst van het plantsoen heeft bij veel mensen veel emotie losgemaakt. Het is belangrijk dat wij als bestuur duidelijkheid bieden aan deze bewoners. Zodat dit besluit om niet te bebouwen niet bij een volgende verkiezingen weer opnieuw ter discussie staat.’