18 juli 2017

Voorwaarden voor komst opvang voor asielzoekers met extra begeleiding

De PvdA-fractie in de bestuurscommissie West stelt een aantal voorwaarden voor de komst van een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) voor overlastgevende asielzoekers naar de Transformatorweg. De PvdA wil eerst een proef voor 3 maanden, met maximaal 20 asielzoekers en een evaluatie met een duidelijke rol voor omwonenden.

Onika Pinkus, PvdA- bestuurscommissielid Amsterdam West: ‘De PvdA heeft zorgen over de veiligheid voor de omwonenden, kinderen en jongeren die daar vaak fietsen op weg naar school en sportclubs. Dit bleek ook uit de bewonersbijeenkomst op 10 juli, waar veel bewoners op af kwamen. Wij vinden draagvlak in de buurt van groot belang, Dat moet er zijn én blijven.’

EBTL
Het College van B & W in Amsterdam kondigde op 3 juli de komst van EBTL aan voor maximaal 50 asielzoekers, die maximaal drie maanden in de voormalige penitentiaire jeugdinrichting aan de Transformatorweg verblijven. De nieuwe voorziening wordt op verzoek van het COA voor 2 jaar ingericht. Het gaat om een groep asielzoekers die geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar die dusdanig gedrag vertonen dat zij voorlopig niet in een reguliere AZC kunnen zitten.

Proef
De PvdA wil dat de opvang een proef wordt, met een evaluatie na 3 maanden. In deze fase worden maximaal 20 mensen opgevangen en moet er permanent toezicht en handhaving zijn. Tijdens de evaluatie moeten overlast voor de omgeving, avondklok en dagbesteding worden geëvalueerd. Ook moeten omwonenden een duidelijke rol krijgen. Na deze fase moet pas blijken of de EHBT moet worden voortgezet en uitgebreid naar 50 personen.

Vragen
Pinkus: ‘We hebben nog een hoop vragen. Zijn de mensen verplicht deel te nemen aan dagbesteding? In de memo staat dat de verplichting er alleen is voor statushouders, maar zijn dit niet veelal mensen die nog geen status hebben. En zijn de sancties als mensen zich niet aan de avondklok houden? Wij vragen ons af of er voldoende handhaving en toezicht is. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 10 juli gaf het COA aan dat dit voor hen een nieuwe vorm van opvang is en zij ook zoekende zijn wat het beste werkt voor deze groep mensen. Zo’n nieuwe voorziening vraagt om een nauwgezette monitoring. ’

Het algemeen bestuur van West praat dinsdag 18 juli vanaf 19.00 uur over de EBTL.