Door op 4 juli 2013

Vragen over nieuw ontwerp Leidseplein

Sinds 3 juli is het voorlopig ontwerp van het vernieuwde Leidseplein vrijgegeven voor inspraak. Daarin wordt voorgesteld een taxi-opstelplaats voor 18 taxi’s te situeren op de Stadhouderskade/Leidsebosje. Namens de fractie heb ik enkele vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van West.
Het VO is mede-ondertekend door pfh De Jager. De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen.
1. Wat dit betekent voor de bomen en het aanwezige groen in het Leidsebosje-Oost en/of het Leidsebosje-West?
2. Hoe kijkt u aan tegen de voorziene verkeerssituatie op de Stadhouderskade en de overlasstituatie voor omwonenden in stadsdeel West indien op de Stadhouderskade een taxi-opstelstrook voor 18 taxi’s komt?
3. Zijn de bewoners uit de Vondelparkbuurt-Noord en de Eerste Helmerssbuurt actief benaderd over de ter inzagelegging en de termijn waarin zij hun zienswijze kunnen geven?
4. Zo nee, is het Dagelijks Bestuur van West bereid om de bewoners van genoemde buurten actief te wijzen op de mogelijkheid tot een zienswijze, alsmede andere mogelijkheden om (later) invloed uit te oefenen op dit plan?