Door Privé: Floris Vels op 9 oktober 2014

Vragen over komst supermarkten Baarsjesweg

Op 1 oktober was ik bij een bewonersavond over de komst van twee supermarkten aan de Baarsjeweg, vlakbij het Surinameplein. Het stadsdeel informeerde daar de omwonenden over de stand van zaken en de consequenties voor verkeer, parkeren en eventuele overlast voor bewoners.

In het pand waar de twee supermarkten komen, zat voorheen een grote woonwinkel, Willem’s woonwereld. Volgens het bestemmingsplan is het geoorloofd dat er twee winkels ter grootte van elk 1000 m2 in het pand komen. Het stadsdeel had daarmee geen grond om de bouwvergunning te weigeren. En als je de situatie ter plekke bekijkt dan begrijp ik goed dat de buurt dat liever wel had gewild.

Consequentie van de komst van de twee grootwinkelbedrijven is namelijk dat er nu zes keer per dag een vrachtwagen van niet minder dan 16.5 meter door de kleine straatjes van de West-Indische buurt gaan rijden. Concreet: ze komen over het Paramariboplein(tje) waar nota bene een speelplaats voor kleine kinderen ligt. Ik vind dat een uiterst vreemde keuze. En dat vind ik niet alleen. Ook het ingenieursbureau dat door het stadsdeel is gevraagd om hierover te adviseren, zegt dat je dit niet moet willen. En toch gebeurt het. In mijn optiek heeft het stadsdeel de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om hieraan iets te doen. Daarbij weegt wat mij betreft het belang van (verkeers)veiligheid veel en veel zwaarder dan het belang van (de toeleveranciers van) de supermarkten die met deze route de kortste weg naar hun bestemming kunnen nemen.

Ik heb daarom aan de verantwoordelijk bestuurder in West vragen gesteld over deze gang van zaken en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen.

Privé: Floris Vels

Privé: Floris Vels

Floris Vels woont in de Cremerbuurt, samen met zijn vriendin Rebbeca en hun twee kinderen in de Cremerbuurt. Hij was eerder deelraadslid in Oud-West (2003-2010) en in West (2010-2014) en is nu sinds maart 2014 lid van de bestuurscommissie in West. Floris werkt als kabinetschef/manager externe betrekkingen bij de gemeente Haarlemmermeer en maakt deel uit

Meer over Privé: Floris Vels