11 januari 2013

PvdA stelt vragen over werkzaamheden Admiraal de Ruijterweg

Sinds maandag 7 januari werkt het GVB aan de vervanging van de trambaan op de Admiraal de Ruijterweg. Door de werkzaamheden, die tot april zullen duren, ligt het gebied vanaf de Jan van Galenstraat tot en met de kruising van de Jan Evertsenstraat open. De vervanging van de trambaan komt binnen twee jaar na een uitgebreide herprofilering van de Admiraal de Ruijterweg door het stadsdeel, en brengt de nodige overlast voor omwonenden met zich mee.

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur:

1. Waarom is de vervanging van het tramspoor niet meegenomen bij de herprofilering van de Admiraal de Ruijterweg in 2011?

2. Wie is verantwoordelijk voor (het ontbreken van de) de samenhang in deze werkzaamheden?

3. Hoe is met bewoners en ondernemers over deze nieuwe werkzaamheden gecommuniceerd en is daarbij aandacht besteed aan de redenen van het opnieuw opbreken van de weg in zeer korte tijd?

4. Is in beeld gebracht wat dit betekent voor de ondernemers die op dit deel van de Admiraal de Ruijterweg gevestigd zijn?

5. Welke afspraken zijn er met hen gemaakt voor eventuele compensatie van geleden schade?

In het verlengde van dit onderwerp heeft de fractie de volgende aanvullende vragen:

6. Hoe staat het met het advies, waartoe u in mei 2012 opdracht heeft gegeven, naar het werken in ploegendiensten bij herprofileringen?

7. Wat is het resultaat van het eerste portefeuillehoudersoverleg na de zomer dat met de stadsregiseur plaatsvond, alwaar het werken in ploegendiensten geagendeerd stond?

De antwoorden van het Dagelijks Bestuur leest u hier.