19 februari 2013

West weert malafide massagesalons

Malafide massagesalons zijn straks niet langer welkom in stadsdeel West. Na een wijziging in de bestemmingsplannen zal het onmogelijk zijn om nog een nieuwe salon te openen. De PvdA West is tevreden met deze geïntensiveerde aanpak.

Niet alleen zullen nieuwe salons worden geweerd; bestaande salons zullen extra worden gecontroleerd op illegale praktijken. De reguliere aanpak van handhaving en controles bleek niet langer afdoende, gezien de sterke toename van het aantal dubieuze massagesalons in het stadsdeel. Eind december heeft de PvdA samen met GroenLinks het stadsdeel specifiek gevraagd om deze wijzigingen in gang te zetten. Fractievoorzitter Erik de Groot: “Bij invallen eind 2012 zijn in diverse dubieuze salons sporen gevonden van vrouwenhandel, illegale prostitutie en andere criminele zaken. Vanwege de veiligheid van je winkelstraten, maar meer nog vanwege de vrouwen die er gedwongen moeten werken willen wij alle mogelijke middelen inzetten om dit soort criminele ondernemers hun biezen te laten pakken. In West is geen plek voor uitbuiting!”

Bonafide masseurs die zich in het stadsdeel willen vestigen hoeven zich overigens geen zorgen te maken. Via een speciale procedure kunnen zij een uitzondering krijgen toegekend. Een goede manier om het kaf van het koren te scheiden, vindt ook Erik de Groot: “Iemand met kwade bedoelingen zal nooit actief bij het stadsdeel aankloppen met zo’n verzoek.”