Door Godfried Lambriex op 20 juni 2013

Woningbouw bij de Hallen van start

Woensdag 19 juni had ik de eer de feestelijke 1e paal te slaan voor de woningbouw De Hallen. Het woningbouwproject met de naam Kwintijn, bestaat uit 171 woningen en een ondergrondse parkeergarage met in totaal 306 plaatsen. Het ontwerp is van Faro Architecten uit Lisserbroek.

Ik ben trots dat we als stadsdeel samen met ontwikkelaar Van Wijnen, in deze tijden, zo’n omvangrijk bouwproject kunnen starten. Het is belangrijk dat er nog steeds partijen zijn die bereid zijn te investeren en door willen bouwen. Onze ervaring is dat als je begrip hebt voor elkaars belangen en flexibel bent in de oplossingen, er nog steeds veel mogelijk is. Zo heeft het hele ontwikkeltraject bij Kwintijn maar iets langer dan een jaar geduurd. Voor een dergelijk project is dit uniek.

Vorig jaar juni tekenden Stadsdeel West en Van Wijnen de overeenkomst voor de herontwikkeling van projectgebied De Hallen Zuid. Belegger Altera Vastgoed NV gaat hiervan 69 appartementen in de vrije sector verhuren. Woningcorporatie De Alliantie koopt 53 woningen voor de realisatie van een Oranjehuis; een Blijf-van-mijn-lijf huis nieuwe stijl. Een prachtig initiatief dat zeker een plek verdient in het project De Hallen. De overige appartementen zijn ontwikkeld voor de vrije verkoop. Onder de woningen komt een parkeergarage. Wanneer de garage klaar is ontstaat hierdoor meer ruimte op straat. De oplevering van de woningbouw is begin 2016.

Naast Project Kwintijn ligt het monument De Tramremise De Hallen, dat op dit moment wordt gerestaureerd en ruimte zal bieden aan ondermeer een hotel, bioscoop, bibliotheek en diverse ateliers en een werkplaats. Komend jaar wordt er dus volop gebouwd in de Bellamybuurt. Door al deze ontwikkelingen ontstaat er in 2016 een heel andere buurt. Een transformatie die heel Oud-West een positieve impuls zal geven!

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex