Door Privé: Onika Pinkus op 2 november 2016

Zebrapaden nodig voor verkeersveiligheid

De PvdA vindt het belangrijk dat niet alleen de tijdswinst van de tramlijnen telt, maar vooral de toegankelijkheid van en de veiligheid in het verkeer. Wij willen dat de straten in Amsterdam West voor alle Amsterdammers toegankelijk blijven. Als je nu goed of slechter ter been bent, boodschappen doet met een rollator of met je vrienden na school even wat lekkers gaat halen; iedereen moet veilig kunnen oversteken op drukke straten als de Jan Evertsenstraat en de Kinkerstraat. Daarom maken wij ons hard voor het herstellen van meerdere verwijderde zebrapaden. Zo kan, daar waar behoefte is, weer gebruikt gemaakt worden van zebrapaden.

We hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. We zijn blij dat het zebrapad dat verwijderd was ter hoogte van de Mercatorstraat inmiddels is hersteld, dankzij deze gestelde vragen.

Het zebrapad op de trambaan op de Jan Evertsenstraat ter hoogte van de Admiralengracht is helaas verdwenen en nog niet op de planning om terug te komen. De PvdA is van mening dat er hierdoor nog onnodig onveilige verkeerssituaties blijven bestaan en heeft gepleit voor het herstel van alle zebrapaden. Door de aangenomen motie van de PvdA zal er geïnventariseerd worden hoe de verkeersveiligheid en toegankelijkheid kan worden verbeterd.

Privé: Onika Pinkus

Privé: Onika Pinkus

Hoelang woon je in West? Sinds 2005 in de Baarsjes (van 2007-2009 heb ik in Vietnam gewoond). Van 1997 tot 2001 heb ik in de staatsliedenbuurt gewoond. Wat is je favoriete plek in West? Ik vind het heerlijk om over de ten Kate markt te struinen. Maar een rondje lopen in Erasmuspark is ook heel

Meer over Privé: Onika Pinkus