Door Privé: Erik de Groot op 8 juni 2012

Zero tolerance

In West hebben wij veiligheid hoog op de agenda staan, daar doe ik eigenlijk geen enkele partij in de raad tekort mee. Natuurlijk zijn er accentverschillen maar door de bank genomen kunnen links en rechts elkaar op het thema “Veiligheid” goed vinden. Zo wordt het programma veiligheid niet getroffen door de bezuinigingen en is het tijdens de afgelopen begrotingsbehandelingen zelfs mogelijk gebleken om extra geld naar veiligheid te schuiven.

En toch is het niet voldoende. Zolang er nog bewoners naar ons toe komen en vertellen dat ze overwegen te verhuizen omdat ze al jarenlang last hebben van een drugsdealer in het trapportaal en niemand er wat aan doet, dan is er nog veel werk te verrichten. Dat is wat er hier gebeurd is. Een bewoonster op leeftijd uit ons stadsdeel die de wanhoop nabij was en op het spreekuur van het Ombudsteam een verhaal vertelde waarvan onze haren overeind gingen staan. Haar verhaal in een notendop: jarenlang ellende en niemand die zichtbaar wat deed. Ja, naar elkaar wijzen!

Het Ombudsteam beloofde onze bewoonster wij het zouden oppakken en dat hebben we ook gedaan. In concrete zin zit de stadsdeelvoorzitter nu bovenop het dossier en in politieke zin heeft de PvdA West een aanvalsplan geschreven. Een plan om de overlast van drugs en dealers fors te verminderen. Een plan om nog vóór het einde van het jaar een fors aantal drugspanden het keurmerk “drugsvrij” te geven.

Het aardige hiervan is dat het geeneens een kwestie van meer geld is. Wel is het een kwestie van goed gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden en afstemming: wie doet wat en wanneer. Het is ook een kwestie van een verbod, namelijk een verbod op de woorden “daar gaan wij niet over”.

Wij zijn ervan overtuigd dat het beter kan en beter moet: daar gaan we niet teveel over praten maar we gaan het gewoon doen. We willen dat de drugspanden worden schoongeveegd. We accepteren niet dat bewoners worden weggepest omdat boven hun een drugsdealer woont die volstrekt lak aan zijn buren heeft. We accepteren het net zo min dat deze bewoners vervolgens maanden of zelfs jaren de instanties aflopen omdat er niets gebeurt. Wij willen dat bij dit soort ernstige zaken het volledige instrumentarium wordt ingezet: hier is ons plan!

PvdA West – Dealeroverlast

Privé: Erik de Groot