Door op 5 juli 2013

Vragen over herontwikkeling ROC Zocherstraat

In maart 2013 hebben twee ondernemingen het pand van het voormalige ROC aan de Zocherstraat in Oud-West gekocht. Het doel is om appartementen te realiseren in het gebouw. Mooi dat de ontwikkeling van nieuwe woningen in West doorgaat. Het is wel belangrijk dat hierbij goed gekeken wordt naar de gevolgen in de buurt, bijvoorbeeld waar het gaat om het contact met de buurt en de beschikbare parkeerplaatsen.

Daarom heb ik het Dagelijks Bestuur de volgende vragen gesteld:

  1. Is reeds een bestemmingswijziging aangevraagd voor het betreffende pand aan de Zocherstraat? Zo ja, in welke fase bevindt zich deze aanvraag en hoe verloopt het vervolgproces?
  2. Hoeveel appartementen willen de nieuwe eigenaren hier realiseren?
  3. In hoeveel parkeerplekken moeten de nieuwe eigenaren op eigen terrein of anderszins voorzien gelet op de geldende normen?
  4. Is u bekend welke opties de nieuwe eigenaren momenteel verkennen ten aanzien van de locatie van deze parkeerplaatsen?
  5. Indien onder voornoemde opties het gebruik van het binnenterrein tussen de Frederiksstraat en de Zocherstraat valt, kunt u dan aangeven hoe het DB tegen deze optie aankijkt, mede gelet op het feit dat op dit binnenterrein een kinderopvang gevestigd is?
  6. Is door de nieuwe eigenaren een aanvraag ingediend voor wijziging van de bestemming van voornoemd binnenterrein?
  7. Is u bekend of de eigenaar contact heeft met omwonenden over de plannen voor de appartementen en daarbij behorende parkeervoorzieningen? Zo nee, wilt u zich daarvan op de hoogte stellen?

Begin augustus verwacht ik de antwoorden op deze vragen te hebben ontvangen.