Door Privé: Anne Janssen op 24 november 2015

Zorgen over winkelaanbod Spaarndammerstraat

De PvdA krijgt signalen van bewoners in de Spaarndammerbuurt die zich zorgen maken over het winkelaanbod in de Spaarndammerstraat. Een aantal bewoners heeft een petitie opgesteld en deze aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Een belangrijke aanleiding is het verdwijnen van de Spar. Ook zijn er geluiden dat woningcorporatie De Key haar winkelpanden in de verkoop heeft gedaan en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de huurprijzen van de winkelpanden. Dit kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het winkelaanbod.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het Algemeen Bestuur gesteld:

1. Klopt het dat De Key van plan is zijn winkelpanden in de Spaarndammerstraat te verkopen?
2. Heeft u zicht op wat het effect kan zijn van deze verkoop op de verhuurprijzen en het huidige winkelaanbod?
3. Bent u bereid om met De Key een gesprek te voeren over hun verkoopstrategie van winkelpanden in de Spaarndammerstraat en mogelijk andere winkelgebieden om te bezien of u met De Key tot een gezamenlijke aanpak kan komen zodat stadsdeel, winkeliers en bewoners niet verrast worden door plotselinge verkoop en er mogelijk afspraken kunnen worden gemaakt over panden die van strategische waarde zijn voor de Spaarndammerstraat?

De stadsdeelvoorzitter heeft geantwoord dat hij ondernemers zal bijstaan om hen te wijzen op hun huurrechten. Daarnaast zal hij de zorgen over de ontwikkelingen in de Spaarndammerstraat overbrengen aan De Key. Het antwoord van De Key wordt gedeeld met de bestuurscommissie. De stadsvoordeelvoorzitter heeft aangegeven het te ver vinden om te gaan praten met De Key over de verkoopstrategie. De PvdA is hier teleurgesteld over. Wij zien niettemin het antwoord met interesse tegemoet.

Privé: Anne Janssen

Privé: Anne Janssen

Anne Janssen (1978) woont met haar man en zoontje in De Baarsjes. Ze is sinds maart 2014 lid van de bestuurscommissie van Amsterdam West en in april 2014 werd ze verkozen als voorzitter van de PvdA-fractie. In het dagelijks leven werkt ze voor Nuon ls adviseur op het gebied van duurzaamheid. Eerder werkte ze onder

Meer over Privé: Anne Janssen