19. Dagelijks bestuurder 2010-2014

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik wil er voor zorgen dat er toch gebouwd wordt en dat creatieve ondernemers de ruimte krijgen.”

Godfried Lambriex zit namens de PvdA in het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Zijn portefeuilles zijn financiën, wonen, stedelijke vernieuwing, wijkaanpak, ruimtelijke ordening, de Kolenkit en de Laan van Spartaan.