Lid bestuurscommissie

Onika Pinkus

Onika Pinkus

Over Onika Pinkus

Hoelang woon je in West?
Sinds 2005 in de Baarsjes (van 2007-2009 heb ik in Vietnam gewoond). Van 1997 tot 2001 heb ik in de staatsliedenbuurt gewoond.

Wat is je favoriete plek in West?
Ik vind het heerlijk om over de ten Kate markt te struinen. Maar een rondje lopen in Erasmuspark is ook heel prettig.

Wie is je held in West?
Martien Kuitenbrouwer. Zij heeft zich met zoveel passie en energie de afgelopen jaren ingezet voor het stadsdeel en heeft er aan bijgedragen dat het stadsdeel veiliger is geworden.

Wat doe je nu in/voor de buurt?
De laatste jaren niet veel gedaan voor de buurt. Daarom heb ik me nu gekandideerd voor de PvdA. Hoewel niet direct verkiesbaar, denk ik wel dat ik zo mee kan helpen om te zorgen dat de PvdA ene belangrijke stem blijft houden in Amsterdam West.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij de PO-Raad (werkgeversorganisatie primair onderwijs) en ben daar adviseur Public Affairs.

Waarom wil je in de bestuurscommissie?
Ik ga graag de uitdaging aan om het nieuwe bestuurlijke stelsel vorm te geven en om ervoor te zorgen dat Amsterdam West een veilig en sociaal stadsdeel blijft.

Waarom PvdA?
De principes van de sociaal democratie, om op te komen voor de meest kwetsbaren en je in te zetten voor een eerlijke en sociale samenleving, is van alle tijden en zal ook altijd relevant zijn. De PvdA is voor mij de partij die zich inzet voor mensen die minder kansen hebben, die kwetsbaar zijn, voor ouderen en tegen de vereenzaming en voor de nieuwe jonge generatie, die kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt en woningmarkt.

Wat heb je afgelopen jaren bereikt: waar ben je het meest trots op?
Mijn kracht zit er in om mensen ervan te overtuigen dat je geen beleid maakt vanaf de schrijftafel. Het is van belang te praten met de mensen om wie het gaat. Toen ik bij de gemeente Amsterdam verantwoordelijk was voor onder meer het welzijnsbeleid voor ouderen, ben ik ook vrijwilliger geweest bij de praatlijn voor ouderen van Humanitas. Door gesprekken met ouderen kreeg ik een beter beeld van wat de effecten van het ouderenbeleid waren en welke aanpassingen op beleid noodzakelijk zijn om mensen op een gelukkige wijze zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ditzelfde heb ik gedaan toen ik Tweede Kamerleden ondersteunde op terreinen van Wet Werk en Bijstand, armoedebeleid en schuldhulpverlening. Door een aantal malen met consulenten van de sociale dienst en de schuldhulpverlening mee te mogen lopen met gesprekken met cliënten, kreeg ik beter zicht in daar waar wet- en regelgeving knelt en waar oplossingen gezocht moeten worden. In mijn huidige werk probeer ik politici en beleidsmakers geregeld te verleiden tot werkbezoeken om kennis te maken met de praktijk van alle dag.

Waar wil je je de komende jaren voor gaan inzetten?
Als bestuurscommissielid van de PvdA in Amsterdam West wil ik ervoor zorgen dat problemen en kansen op buurtniveau opgelost worden. Ik wil het gesprek aangaan met bewoners en organisaties om ervoor te zorgen dat Amsterdam West een leuk stadsdeel blijft om in te wonen.