Lid afdelingsbestuur

Oskar Flikweert

Oskar Flikweert

Over Oskar Flikweert

Ik ben Oskar Flikweert 29 jaar oud en woonachtig in de Frederik Hendrikbuurt.

De afgelopen jaren heb ik mij via een bachelor en masterstudie toegelegd op de gezondheidszorg op nationaal en internationaal niveau. Naast mijn interesse in de gezondheidszorg heb ik ook bij diverse maatschappelijke instanties gewerkt en een bijdrage geleverd aan het welzijn van anderen zowel in het binnen- als in het buitenland. Een bescheiden bijdrage kunnen leveren in het bevorderen van iemands persoonlijke kansen en de persoon daarmee een stap vooruit te kunnen helpen geeft mij veel voldoening.

Ook met de huidige (soms wat verontrustende) maatschappelijke ontwikkelingen, kan ik mij erg goed vinden in de idealen van de partij. Een duidelijk tegengeluid tegen het populisme moet van de PvdA komen. Solidariteit met onder andere vluchtelingen die het oorlogsgebied ontvluchten is van groot belang. Ik geloof in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst en achtergrond.

Als bestuurslid zou ik heel graag een bijdrage willen leveren aan een sterke vereniging in Amsterdam West. Daarnaast hoop ik een verbindende rol te kunnen spelen om de PvdA dichterbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te brengen.