1 mei 2014, om 22:30, Podium Mozaiek | Podium Mozaiek

Landelijke 1 mei-viering met Samsom en Spekman

De traditionele 1 mei-viering vindt dit jaar in West plaats. Met onder meer toespraken van Hans Spekman en Diederik Samsom, de 1 mei-quiz en muziek.

Programma
19.30 uur: inloop met koffie en thee
20.00 uur: opening door Hans Spekman
20.15 uur: uitreiken speldjes aan jubilarissen
20.30 uur: muzikaal intermezzo
20.40 uur: interview met een oud-AJC’er en een JS’er over de betekenis van de sociaaldemocratie
21.00 uur: 1 mei-quiz
21.20 uur: afsluiting door Diederik Samsom
21.30 uur: borrel met muziek