Nieuws

Voorwaarden voor komst opvang voor asielzoekers met extra begeleiding

18 juli 2017

De PvdA-fractie in de bestuurscommissie West stelt een aantal voorwaarden voor de komst van een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) voor overlastgevende asielzoekers naar de Transformatorweg. De PvdA wil eerst een proef voor 3 maanden, met maximaal 20 asielzoekers en een evaluatie met een duidelijke rol voor omwonenden. Onika Pinkus, PvdA- bestuurscommissielid Amsterdam West: ‘De

lees verder »

Bouw meer sociale huurwoningen in Amsterdam West

10 mei 2017

De PvdA ia al langere tijd bezorgd over het behoud van sociale huurwoningen in Amsterdam West. Dinsdagavond debatteerde de bestuurscommissie over de Woonagenda 2025 voor Amsterdam. Onze grootste zorg is het groeiende tekort aan sociale huur. In de woonagenda wordt het tekort benoemd, maar er wordt verder niet op ingegaan en er worden dus ook

lees verder »

Eerste voorstel Stem van West uitgewerkt

9 maart 2017

Het Algemeen Bestuur van West heeft de Stem van West gelanceerd: een online platform waar bewoners van West hun ideeën voor de buurt kwijt kunnen. Het voorstel met de meeste stemmen en met minimaal 100 stemmen worden geagendeerd in de vergadering. Vanavond presenteerde Een buurtbewoner uit de Spaarndammerbuurt het eerste winnende voorstel in het bestuur.

lees verder »

Voorkom spoedopnames van broze ouderen

6 maart 2017

Het aantal broze oudere bezoekers op de spoedeisende hulp in de regio is in één jaar met zesduizend gestegen.  Volgens Jeroen van Berkel, stadsdeelbestuurder in West, kunnen veel spoedopnames van broze ouderen voorkomen worden door meer te investeren in thuiszorg en mantelzorg. Van Berkel: ‘Het Amsterdamse college van SP, VVD en D66 bezuinigt in de

lees verder »

Bestuursleden gezocht

24 februari 2017

De PvdA Amsterdam West is op zoek naar enthousiaste bestuursleden. De PvdA Amsterdam West is een levendige afdeling met ongeveer 700 leden en een actief bestuur. Wil jij ook bijdragen aan de sociaaldemocratie in West en politieke ervaring opdoen? Dan is dit je kans! Het bestuur zorgt voor een sterke vereniging waarin in leden op

lees verder »

Ervaring met keukentafelgesprekken?

20 februari 2017

Zorgbudgetten worden op dit moment toegekend via de Keukentafelgesprekken. In deze gesprekken wordt de omvang van ondersteuning vast gesteld voor diegenen die hulpbehoevend zijn. Op vele plekken in de stad worden er dit moment deze cruciale gesprekken gevoerd over de ondersteuning van de meest kwetsbare Amsterdammers. De PvdA is zeer nieuwsgierig of dit systeem van

lees verder »

Meer invloed bewoners op bestuur West

1 februari 2017

Bewoners van West hebben een nieuw grondrecht: het recht van agendering. Via het online platform Stem van West kunnen ze direct invloed uitoefenen op de bestuursagenda in West. Jeroen van Berkel, namens de PvdA lid van het dagelijks bestuur West, wil bewoners zo nog meer enthousiasmeren om mee te denken over hun buurt. ‘Bewoners hebben

lees verder »

Spelinloop voor kinderen in de Baarsjes weer van start

9 januari 2017

De spelinloop in de Tagerijn in de Baarsjes gaat vanaf begin januari weer van start. Dit heeft het Dagelijks Bestuur van Amsterdam West na herhaaldelijk aandringen van de PvdA-fractie besloten. Onika Pinkus, fractievoorzitter PvdA Amsterdam West: ‘Wij zijn heel blij met behoud van deze voorziening in de Baarsjes. Vooral voor kinderen die niet naar de

lees verder »