Bellamybuurt

(5399 inwoners)

Algemeen
De Bellamybuurt is een kleine buurt, omgeven door de Kinkerstraat, de Bilderdijkgracht en de Kostverlorenstraat. Kenmerkend voor de buurt is de laagbouw, waardoor de buurt een dorpse uitstraling heeft.

Bewoners
De Bellamybuurt is een gemengde buurt. Veel bewoners zijn erg betrokken bij de buurt. Velen wonen al lange tijd in de buurt en waardoor de buurt bekend staat als een echte volksbuurt. De laatste jaren is de samenstelling van de buurt diverser geworden en woont er veel creatieve kracht in de buurt. De sociaal-economische status in de buurt is gemiddeld voor West.

Actiepunten nav gesprekken in de buurt
Een groot bouwproject van stadsdeel West bevindt zich in de Bellamybuurt, namelijk De Hallen: de omvorming van de voormalige tramremise in  een levendige ontmoetingsplaats voor de buurt, wijk en stad, met respect voor en volledig behoud van het monument als cultureel erfgoed.  Over de Hallen is veel te doen geweest; de betrokkenheid van de omwonenden is groot en het is door hun niet aflatende bemoeienis dat dit plan er nu ligt.

Andere projecten zijn herinrichting van de Ten Katestraat in de tweede helft van 2014 en de Ten Katemarkt. In 2013 is het stadsdeel begonnen met de uitvoering van de “visie op de openbare ruimte Borger- en Bellamybuurt”. Veel straten in de Bellamybuurt worden conform dit plan opgeknapt en heringericht. Parkeerplaatsen worden verplaatst naar parkeergarages onder de woningen bij De Hallen, waardoor meer ruimte ontstaat voor spelen, fietsen en groen. De bewoners hebben zorgen over het voortbestaan van het buurtmuseum en de verkeerscirculatie (sluipverkeer).

Uitvoeringsagenda
De belangrijkste onderwerpen voor de agenda van de PvdA zijn:

  • Voortzetting uitvoering “visie op de openbare ruimte Borger- en Bellamybuurt”
  • Realisatie van De Hallen, met blijvende betrokkenheid van de buurt
  • Behoud Buurtmuseum