Borgerbuurt

Algemeen
De Borgerbuurt ligt tussen de Kinkerstraat, de Bilderdijkgracht, de Jacob van Lennepkade en de Kostverlorenvaart. Deze rustige woonbuurt valt op vanwege de laagbouw, en is in de jaren tachtig aangelegd als arbeidersbuurt met veel sociale woningbouw. De buurt grenst aan de drukke Kinkerstraat. Het winkelaanbod in deze straat is groot, maar erg wisselend.

Bewoners
Volgens de bewoners wonen er veel ouderen en alleenstaanden in deze buurt. Het aantal jongeren is lager dan gemiddeld in West, maar vergelijkbaar met de overige buurten in Oud-West. Een plek waar de bewoners bijeenkomen is huis van de buurt De Klinker. Hier vinden veel activiteiten plaats en zijn veel vrijwilligers actief. De Klinker biedt voor alle doelgroepen iets.

Agenda
De vereenzaming van veel buurtbewoners is een thema dat speelt in deze buurt, net als de kleine woningen. Locaties waar veel over is te doen zijn het Ten Kateplein, de bouwlocatie Piet Hein, Nicolaas Beetsplantsoen/straat en het Fijnhout Theater waarvoor een nieuwe invulling gevonden moet worden. Het Ten Kate is een voorbeeld voor ‘Een Groene Borgerbuurt’ die hier aansluiting bij zoekt. Tot slot wordt de speeltuin in de Lootsstraat opgeknapt.

Bewoners in de buurt ervaren overlast van grof vuil op straat, veel fietsen op straat en scooters op de rijbaan.

Actiepunten

  • Eenzaamheid onder ouderen
  • Aanpak verkeersoverlast Nicolaas Beets
  • Aanpak Ten Kateplein
  • Aanpak overlast vuilnis