Chassébuurt

(5653 inwoners)

Algemeen
De Chassébuurt is gelegen tussen de Baarsjesweg, de Postjesweg, de Admiralengracht, de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg. De buurt is gebouwd in een kenmerkende Amsterdamse school stijl, met veel woningen uit de jaren ’20. De huizen zijn ruim en hebben grote binnentuinen.

Bewoners
De Chassébuurt is een buurt vol tegenstellingen, er wonen grote gezinnen van Marokkaanse en Turkse komaf met sterke netwerken, veel nieuwe ‘hoogopgeleide’ stedelingen en creatievellingen en kunstenaars. Het aantal kinderen in de buurt is hoog, waardoor de Chassébuurt levendig is. Het is wat sociaal-economische status betreft een gemiddelde buurt, maar binnen de buurt zijn wel grote verschillen te zien tussen kansrijke en kansarme gezinnen. Er zijn grote groepen actieve buurtbewoners, die zich via buurtinitiatieven en netwerken organiseren zoals de Wending en de buurtgroep rondom de Chassékerk. Er is sprake van een goede sociale cohesie in de buurt aldus bewoners.

Onderwerpen 

– de hoge parkeerdruk door de komst van de Westermoskee en het hotel met danszalen in de Chasséstraat;
– verkeersveiligheid: zowel de Witte de Withstraat als de Chasséstraat zijn doorgaande wegen waar soms (veel) te hard wordt gereden terwijl er scholen in de omliggende straten zijn;
– overlast van coffeeshops en hangjongeren. Dit speelt onder andere in de Witte de Withstraat. De jongeren trekken de buurt in en gaan rondhangen;
– kansarme gezinnen en gezinnen die te kampen hebben met armoede, slechte gezondheid of die in een isolement leven moeten extra aandacht krijgen, aldus bewoners;
– projecten die nog lopen zijn de herontwikkeling van de Chassékerk en het pleintje, de bouw van de Westermoskee, en herprofilering van de Admiralengracht en Van Brakelstraat.

Aandachtspunten
– De parkeerdruk: door de komst van de Westermoskee en het hotel aan de Chasséstraat zullen er dagelijkse enkele honderden mensen extra naar de buurt komen. Buurtbewoners geven aan dat het een illusie is om te denken dat die allemaal de fiets of de tram komen. Rondom de Westermoskee dreigt een onbeheersbare situatie nu het stadsdeel de parkeerplekken op het parkeerdek die oorspronkelijk voor de moskee bestemd waren, heeft vrijgegeven. De bezoekers aan de moskee moeten dus met bewoners concurreren om een plek.

– Voor de bezoekers aan de Chassékerk die op de fiets komen, moet nog een oplossing worden gevonden. De projectontwikkelaar van de kerk wilde geen ruimte maken voor een inpandige fietsparkeergelegenheid zodat de openbare ruimte nu vol dreigt te lopen met geparkeerde fietsen.

– Verkeersveiligheid rondom scholen: door de autodruk kunnen de kinderen die naar onder meer naar de Meidoorn en de andere basisscholen in de buurt gaan, in het nauw komen. Ouders die hun kinderen op de fiets wegbrengen, moeten uitwijken voor toeterende automobilisten die zich naar hun werk haasten. De herinrichting van het Chasséplein zal mogelijk verlichting brengen, maar zeker is dat niet.

– Onveiligheid: de buurt is een ‘doorgangsbuurt’: jongeren uit Nieuw-West op weg naar de stad, scheuren op hun scooters door de Witte de With en halen onderweg een jointje. Dat hoeft natuurlijk niet tot problemen te leiden, maar in de praktijk is dat wel zo. Bewoners rondom het nieuwe complex De Wending hebben met heftige overlast te maken gehad. Het gaat nu wel iets beter, maar dat is niet genoeg. De coffeeshop en de moskee dienen hier hun verantwoordelijkheid te nemen, net als de politie en het stadsdeel.