Cremerbuurt

(5451 inwoners)

Algemeen
De Cremerbuurt is een buurt met naar verhouding veel ruime woningen en een groot percentage particuliere huurwoningen voor west. Er is weinig groen, maar de buurt wordt door de bewoners opgefleurd met geveltuintjes, opgeknapte oude gevelreclames en er zijn vele kleine cafeetjes en restaurantjes in de buurt. De buurt grenst aan de Overtoom en de Jan Pieter Heijestraat, die een goed winkelaanbod heeft. In de buurt vindt men het Staringplein met de parkeergarage en het Cremerplein, met de speeltuin.

Bewoners
De Cremerbuurt is een ‘blanke’ buurt, met veel jonge gezinnen en hoogopgeleiden, aldus de bewoners. De sociale cohesie in de buurt is goed en bewoners zijn tevreden over hun leefomgeving, als het gaat om de peilers schoon, heel en veilig.

Agenda
Het Cremerplein is onlangs opgeknapt. Daar zitten nog wat losse eindjes, die goed opgepakt moeten worden. Punt van grote aandacht is de kap van één grote populier, wegens gevaar van vallende takken. Ook staan drie andere grote populieren op de nominatie om in de toekomst gekapt te worden. Daarnaast is er parkeerproblematiek; er zijn veel auto’s en er is relatief weinig openbare ruimte. Een bijdrage aan de oplossing hiervan is de Surinamepleingarage. Bewoners zijn positief over het brede aanbod buurthoreca en de binding in de buurt.

Actiepuntenlijst
Helemaal afmaken Cremerplein: meer groen, meer speeltoestellen, geen kap bomen!
– Autozoekverkeer en parkeerdruk: Surinamepleingarage doorzetten
– Verkeerd aanbieden afval. Op verschillende plaatsen in de buurt, maar zeker op hoek Busken Huet/Overtoom en in de Rhijnis Feitstraat (op het pleintje). Dit lijken dumpplaatsen voor afvaltoeristen.