Da Costabuurt

(6633 inwoners)

Algemeen
De Da Costabuurt is eind 19e eeuw aangelegd, tussen de Hugo de Grootstraat, de Bilderdijkgracht, Kinkerstraat en Singelgracht. Het woningaanbod bestaat voor een groot deel uit particuliere huurwoningen met een prijs iets boven het gemiddelde van het stadsdeel. De meeste woningen zijn middelgroot.

Bewoners

Momenteel wonen er veel jonge alleenstaanden en weinig gezinnen. Er zijn veel nieuwe stedelingen in de DaCosta gevestigd. De sociaal-economische status van de bewoners is goed, de bewoners vinden de buurt erg leefbaar en er is veel saamhorigheid.

Agenda
Bewoners van de Da Costabuurt geven aan dat er verbetering mogelijk is op het gebied van veiligheid. Er wordt overlast ervaren op het Da Costaplein, van hangjongeren. Daarnaast is de Kinkerstraat Oost aan een opknapbeurt toe, maar deze staat binnenkort gepland.

Straten die al zijn aangepakt zijn de Bilderdijkstraat en de Clerqstraat. Hierbij is samengewerkt met ondernemers en bewoners, wat een mooi resultaat heeft opgeleverd. Het aanbod van winkels en horeca maakt dat de straat er goed uitziet. Bewoners zijn ook positief over het aanbod nieuwe horeca in de buurt, en het opgeknapte Vinkzicht. Ook wordt de Leonardo da Vinci school genoemd.

Actiepunten

  • Opknappen van het stuk Kinkerstraat Oost
  • Goed afronden van het opknappen van het Da Costaplein.  Samen met de bewoners.
  • Ook gaan we aan de slag met de hangjongeren op het Da Costaplein; in kaart brengen wie het zijn en waar  ze vandaan komen? Hebben ze werk? Zitten ze op school?