Does, Tromp, Geuzenbuurt

(6649 inwoners)

Algemeen

De Does, Tromp, en Geuzenbuurt (DTG_buurt) is ligt tussen de Admiraal de Ruijterweg, de Jan Evertsenweg, de Admiralengracht, de Jan van Galenstraat en de Geuzenkade. De drie delen van de buurt worden onderverdeeld door de Admiraal de Ruijterweg en de Willem de Zwijgerlaan. De woningen in deze buurten zijn voornamelijk particulier bezit, de bewoners zijn over het algemeen studenten en kinderloze stellen. Afgelopen jaren zijn veel woningen in de buurt opgeknapt. De buurt liggen tussen drukke hoofdwegen, voorzieningen zijn daardoor dichtbij en/of makkelijk bereikbaar.

Bewoners

De samenstelling van bewoners in deze buurt met betrekking tot de sociaal economische status is vergelijkbaar met het gemiddelde van west. In de buurt wonen er overwegend jongeren tussen de 23 en 39 jaar. De bewoners van de Geuzenbuurt zijn relatief actief betrokken bij hun buurt vergeleken met het gemiddelde. Zij komen bijeen in buurtcentrum De Bestevaer, die zij zelf beheren sinds 2012.

Bewoners geven aan dat er veel kleine kinderen in de buurt wonen. Ook bestaan er volgens hen grote verschillen in de buurt, waardoor er weinig cohesie is.

Agenda

De veiligheid blijft een belangrijk thema in de buurt, hoewel hier de afgelopen jaren wel veel in verbeterd is. Er is veel betrokkenheid van bewoners bij de eigen buurt en bij buurtinitiatieven in de Baarsjes. Een thema is werken aan ‘schoon, heel en veilig’. Ondernemers in de buurt hebben hier een groot aandeel in, waar de winkeliersvereniging van de Jan Eef een actieve rol inneemt. Daarnaast is de komst van de Albert Heijn een veel besproken thema.