Erasmusparkbuurt

(5902 inwoners)

Algemeen
De buurt ligt rond het Erasmuspark, en ligt tussen Admiraal de Ruijterweg, Jan van Galenstraat, Mercatorstraat, Hoofdweg en Bos en Lommerweg. De woningen in deze buurt zijn relatief duur voor Bos en Lommer. Er is veel cultuur en horeca in deze buurt.

Bewoners
De Erasmusparkbuurt heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. In tegenstelling tot de andere buurten in Bos en Lommer is het percentage bewoners met een niet-westerse afkomst in de Erasmusparkbuurt vergelijkbaar met het gemiddelde in stadsdeel West. Er wonen relatief veel nieuwe stedelingen. De sociaal economische status van de buurt is gemiddeld, en ligt daarmee hoger dan in de rest van Bos en Lommer.

Agenda

– De Erasmusparkbuurt kent veel cultuur en horeca. Er is een steeds groter aanbod van horeca en winkels. Er worden vele culturele activiteiten georganiseerd in het park door park café Terrasmus en hebben we in de zomer mogen genieten van Westwaarts georganiseerd door Podium Mozaïek
– De kinderboerderij en de speeltuin zijn belangrijke plekken in de wijk, waar actieve bewoners bij zijn betrokken. Eind vorig jaar is Huis van de Buurt geopend in De Boeg die zorg en welzijn samen brengt en waar bewoners op een laagdrempelige manier geholpen kunnen worden.
– Ook kent de Erasmusparkbuurt 2 basisscholen Al Wafa en de Tijl Uilenspiegelschool die ook de benodigde activiteiten bieden die ten gunste komen aan de ontwikkeling van de kinderen.
– Bewoners ervaren als probleem: vuil op straat, te weinig fietsenrekken, overlast door jongeren bij de Reinaart de Vosstraat en inbraken in auto’s.

Actiepunten
– De bewonersbijeenkomsten worden niet goed bezocht. Afgesproken is om hier meer aandacht aan te besteden.
– Auto-inbraken komen veelvuldig voor.