Gibraltarbuurt

(4142 inwoners)

Algemeen
Kenmerkend voor de buurt zijn de zogenaamde Keesmanblokken, die een bijzondere architectuur hebben. Ook de Boomkerk, met zijn hoge toren, en de gesloten bouwblokken uit de jaren ’30 zijn typerend voor deze buurt.

Bewoners
De Gibraltarbuurt telt ongeveer 4100 inwoners, waaronder veel alleenstaanden. De sociaal-economische status onder het gemiddelde van Amsterdam ligt. Relatief veel inwoners zijn actief in de buurt, waarvan een groot deel bijeenkomt in een eigen ruimte op het Van Gentplein. Jongeren uit de Gibraltarbuurt scoren qua schoolprestaties gelijk het gemiddelde van west, het aantal uitvallers ligt iets hoger.

Buurtagenda op basis van gesprekken:

– Ten eerste zijn de woningen in de buurt veelal slecht onderhouden, de buurt heeft kleine, gehorige huurwoningen.
– Daarnaast ervaren de bewoners overlast van jeugd, die rondhangt bij het Gentplein/pierenbadje, drugs(dealers) en een hoog aantal inbraken.
– Ook verdienen armoede en eenzaamheid extra aandacht in deze buurt.