Gulden Winckelbuurt

(5645 inwoners)

Algemeen:
De buurt bestaat uit drie delen, het zuidelijke deel bestaat uit een mix van koop- en corporatiewoningen waar ook veel starters wonen. Bosleeuw Midden is een gemixte buurt, hier wonen veel ouderen en grote gezinnen van niet-westerse afkomst. Het noordelijke deel, de scholendriehoek, is een open gebied met veel maatschappelijke voorzieningen en ondernemingen die onderdak hebben in grote monumentale panden. Hier vind je ook veel groen en speelruimte.

Bewoners:
In de Gulden Winckelbuurt wonen ten opzichte van het gemiddelde van west veel bewoners met en niet-westerse achtergrond, met een gemiddeld laag sociaal-economische positie. Er is een hoog aantal dat leeft van een bijstandsuitkering. De huurwoningen in met name Bosleeuw midden zijn slecht onderhouden. De gezinnen de hier wonen zijn vaak groot, met veel kinderen. De buurt kent een hoog aantal MultiProblem gezinnen. Er bestaat een actieve groep van bewoners die bijeen komen in de Willem Leevenstraat. Ook is er een netwerk vanuit het bewonersplatform Gulden Winckel, onder leiding van Henk van Veen, en een milieuwerkgroep. Plekken in de buurt waar men veel bijeen is zijn speeltuinen, de Multatulischool, Bookstore. Een laatste groep die actief is, is de Badr Moskee.

Agenda:
De woningen in de buurt zijn veelal slecht onderhouden, het zijn grotendeel kleine, gehorige huurwoningen. Er is in deze buurt sprake van veel jongeren overlast (veel MPG’s). Bewoners geven aan dat er veel overlast is van zwerfvuil en inbraken (in auto’s). Bij de Albert Heijn is overlast van stoppende auto’s. Er zijn zorgen om de slechte sociale cohesie en dat het politiebureau mogelijk verdwijnt.

Actiepunten

– Pedagogisch klimaat in de buurt moet beter
– Speeltuinvereniging langs de Wiltzanghlaan moet nieuw leven ingeblazen worden.
– Gebouwveiligheid van de buurtkamer op orde brengen
– Sociale verbindingen moeten beter
– Meer eigen bijdrage van de bewoners
– Ouderenzorg
– Jongeren beter bereiken
– Werkende mensen beter bereiken