GWL-terrein

(1415 inwoners)

Algemeen
Het GWL-terrein wordt van alle buurten in west het hoogst gewaardeerd door haar bewoners. Het terrein is eind negentiger jaren geopend. Het is een ecowijk en het gebied is autovrij. De sociale cohesie is zeer hoog.

Bewoners
Door de opzet van de buurt is het er ideaal wonen voor gezinnen met kinderen. Er wonen dan ook relatief veel jongeren. De gemiddelde schoolprestaties van de jongeren uit de GWL zijn hoger dan in andere delen van west. Het is een welvarende buurt. De bewoners werken veel met elkaar samen, ze clusteren in verschillende groepen/verenigingen voor de verschillende onderdelen in de buurt (bijvoorbeeld een fruitbomenvereniging voor het onderhoud van de fruitbomen in de buurt). Er wonen volgens bewoners veel PvdA en G.L. kiezers.

Agenda
Bij het 12-jarig bestaan van de GWL-buurt is de koepelvereniging van bewoners en corporaties gestart met een masterplan voor de openbare ruimte. Hierin is veel ruimte voor zelfbeheer door bewoners. De buurt is belangrijk voor het stadsdeel als pilot in samenwerking met de buurt. Bewoners geven dan ook aan dat de inwoners van de buurt goed geïnformeerd en erg betrokken zijn over het algemeen. Een negatief aandachtspunt is het aantal fietsendiefstallen in de buurt.