Helmersbuurt

(7337 inwoners)

Algemeen
De Helmersbuurt is een grote buurt, hij ligt tussen de Nassaukade en Eerste Constantijn Huygensstraat en beslaat het WG-terrein tot aan de Jan Pieter Heijestraat. De woningen in de ze buurt zijn populair bij woningzoekenden. De prijzen van de huizen zijn relatief hoog en de buurt heeft veel woningen in het sociale huursegment. Veel sociale huur vindt men op het WG-terrein, hier wonen meerdere alternatieve woonvormen. De bedrijvigheid in de buurt is de afgelopen jaren toegenomen, onder andere door een toename van hotels.

Bewoners
In de Helmersbuurt wonen veel jonge gezinnen en hoogopgeleiden. Ook is er veel sociale huur. De sociale cohesie in de buurt is goed en bewoners zijn tevreden over hun leefomgeving, als het gaat om de peilers schoon, heel en veilig.

Agenda

Belangrijke onderwerpen die spelen in de buurt zijn de verkeersveiligheid rondom de 1e Const. Huijgenstraat en veiligheid rond het Huijgenscollege. Ook het mogelijke faillissement van de Smart-fabriek is onderwerp van gesprek. Tot slot wordt de openbare ruimte van het parkje in de Nicolaas Beetsstraat bij het Jeltje de Bosch Kemperpad begin 2014 opnieuw ingericht als postzegelpark. In de Helmersbuurt is veel leuke horeca geopend, aan bijvoorbeeld de Bosbaan Tonssant, JP Heije, 1e Const Huygens.