Jan Maijenbuurt

(5542 inwoners)

Algemeen
De buurt is ontwikkeld in de jaren ’20 en ligt tussen de Jan Evertsenstraat, Hoofdweg, Jan Van Galenstraat en Admiralengracht. Er liggen twee parken bij deze buurt, het Erasmus en het Mercatorpark. Het grote Jan Meijenplein ligt centraal in de buurt. De meeste panden in deze buurt zijn corporatie-eigendom en over het algemeen zijn de woningen klein en relatief goedkoop.

Bewoners
In de Jan Maijenbuurt wonen vergeleken met de andere buurten in het stadsdeel veel niet-westerse allochtonen en veel alleenstaanden. Het inkomensniveau is over het algemeen laag, relatief veel mensen maken gebruik van een uitkering. De schoolprestaties van de jongeren in de buurt zijn veelal laag en ook neemt het aantal vroegtijdig schoolverlaters toe. Bewoners ervaren ook overlast van jongeren in de buurt.

Agenda
In het Jan Maijencollectief verenigen bewoners uit de buurt zich, het collectief wil een soort community trust worden die zich bezig houdt met de Tuin van Jan. Een aandachtspunt in deze buurt is het achterblijven van participatie van niet-westerse allochtonen.

Actiepunten

  • Uiteraard het opknappen van het Jan van Maaijenplein tot een goed einde brengen, dit heeft voorlopig de hoogste prioriteit.
  • Ondersteunen van de buurt bij het activeren en laten participeren van alle inwoners
  • Veiligheid moet beter!